Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Bảo trì toà nhà

Posted by nqcentre on November 14, 2011

Tài liệu dưới đây là cách thức quy trình quản trị bảo trì toà nhà, đây chỉ là một phần tham khảo trong phần bảo trì toà nhà (ngoài ra còn mô tả công việc bảo trì toà nhà, giám sát bảo trì toà nhà …)

4.1 Quy trình sửa chữa, 4 trang, và các biểu mẫu:

– Thông báo sửa chữa

– Phiếu yêu cầu sửa chữa

– Phương án sửa chữa

– Phiếu nghiệm thu sửa chữa

– Sổ theo dõi sửa chữa

4.2 Quy trình bảo trì toà nhà, 5 trang, và các biểu mẫu:

– Danh sách máy móc thiết bị

– Phiếu lý lịch máy

– Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng

– Biên bản nghiệm thu bảo trì, bảo dưỡng

– Danh mục hệ thống cơ điện lạnh

– Danh mục hệ thống nội thất

– Danh mục hệ thống vật liệu

– Danh mục hệ thống thân nhà

– Danh mục hệ thống móng nhà

– Danh mục hệ thống bên ngoài toà nhà

4.3 Quy trình bảo hành toà nhà, 4 trang, và các biểu mẫu:

– Kế hoạch bảo hành toà nhà

4.4 Quy trình bảo trì công trình xây dựng, 4 trang

Xem thêm  Quản lý toà nhà – building management

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: