Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

An ninh toà nhà

Posted by nqcentre on November 14, 2011

An ninh toà nhà là gì?

– Mô tả công việc Trưởng phòng an ninh, 4 trang

– Mô tả công việc Trưởng ca bảo vệ, 4 trang

– Mô tả công việc bảo vệ cổng chính, 4 trang

– Mô tả công việc bảo vệ khu vực xe, 4 trang

– Mô tả công việc bảo vệ tuần tra, 4 trang

Xem thêm về Quản lý toà nhà – building management

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: