Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị marketing

Posted by daviadmin on September 19, 2011

Các phương pháp quản lý hiện đại —->executive_guide.pdf

.

Bộ tài liệu quản trị chiến lược ——>chap4-phan-tich-mtbt.pdf

.

I/ Danh mục tài liệu nghiên cứu quản trị marketing

1. Quản trị marketing:424 trang

§Những vấn đề cơ bản marketing.

§Phân tích môi trường marketing

§Phân tích ngành và đối thủ cạnh tranh

§Phân tích thị trường DN, hành vi mua sắm DN

§Phân tích thị trường tiêu dùng, hành vi mua sắm người tiêu dùng

§Hệ thống thông tin marketing

§Thị trường mục tiêu

§Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu

§Chiến lược marketing.

§Chiến lược phân phối

§Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

§Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

§Chiến lược định giá

§Định vị sản phẩm

§Phân tích sản phẩm mới

§Kế hoạch marketing

§Thiết kế một số chiến lược marketing

§Thực hiện các chương tŕnh marketing

§Kiểm tra marketing

2.Hơn 200 bài báo về kiến thức và kinh nghiệm marketing.

3.Tài liệu marketing DHNT

§Tổng quan về marketing, 21 trang.

§Nghiên cứu thị trường, 84 trang.

§Nghiên cứu thị trường 2, 199 trang.

§Phân tích tiêu dùng cá nhân, 82 trang.

4.Tài liệu marketing của Phillip Kotler, 200 trang.

5.Marketing trong DN, 38 trang.

6.Hướng dẫn thực hiện marketing:

§Hướng dẫn thiết lập chính sách, 2 trang.

§Media Plan, 2 trang.

§Bảng phân tích các báo VN, 1 trang.

§Checklist xác định hành vi người tiêu dùng, 2 trang.

§Checklist chiến lược sản phẩm, 2 trang.

§Checklist các phương pháp chiêu thị, 2 trang.


Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: