Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

5.1.2 Quy định quản lý danh sách và hồ sơ nhân viên

Posted by nqcentre on August 24, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ DANH SÁCH VÀ HỒ SƠ NHÂN VIÊN

 

  1. Mã số công việc và mã số nhân viên:

–         Mỗi loại công việc sẽ được ghi một loại mã số tạo điều kiện cho việc tuyển dụng, đào tạo, phân tích mô tả công việc… Mã công việc được viết tắt dưới dạng: chữ viết tắt hoa của bộ phận – chữ viết tắt hoa của vị trí công việc (bằng tiếng Anh), ví dụ: Nhân viên bảo trì – Phòng Hành chánh nhân sự (Maintenance Staff – HR Dept) là HR – MS.

–         Mà số nhân viên được viết tắt dưới dạng: chữ viết tắt hoa của bộ phận (bằng tiếng anh) – số thứ tự (số tiến, hai chữ số). Ví dụ nhân viên bảo trì mã số: HR – 02.

 

2. Danh sách CNV Công ty:

–         Danh sách CNV gồm các cột sau: Số thứ tự, họ tên nhân viên,ngày tháng năm sinh, giới tính, hộ khẩu thường trú, nơi tạm trú – nơi ở hiện nay, số  CMND, Số điện thoại liên lạc.

–         Danh sách CNV do Phòng HCNS lập và cập nhật hàng tháng chính xác theo biểu mẫu đính kèm quy định này.

–         Phòng nhân sự phải cập nhật danh sách nhân viên ít nhất 1 tháng một lần, trường hợp có biến động nhân sự thì phải báo cáo danh sách cho Giám đốc chậm nhất ngày 5 của tháng tiếp theo.

 

3. Quản lý hồ sơ nhân sự:

–         Phòng HCNS chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý hồ sơ của CNV.

–         Hồ sơ trước khi lưu phải đầy đủ các yếu tố như: hợp đồng, sơ yếu lý lịch, bằng cấp, giấy khám sức khoẻ, chứng minh nhân dân (toàn bộ là bản photo công chứng hoặc được chứng thực).

–         Hồ sơ chỉ được trả khi nhân viên nghỉ việc, nhưng phải lưu lại hợp đồng và một bản photo các hồ sơ còn lại trong thời gian ít nhất 1 năm, nhân viên phải ký nhận là đã nhận lại hồ sơ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: