Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

5.1.1 Quy trình tuyển dụng

Posted by nqcentre on August 24, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

 1.      Xác lập nhu cầu tuyển dụng:

Nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các nguồn sau: theo yêu cầu của GĐ, Phòng HCNS đề nghị, theo yêu cầu của các Bộ phận sử dụng.

Các Bộ phận căn cứ nhu cầu công việc để lập kế hoạch tuyển dụng bao gồm các nội dung như sau:

a) Tuyển dụng phục vụ yêu cầu cho công việc gì ?

b) Điều kiện đòi hỏi người dự tuyển phải đáp ưng được về: Tay nghề, trình độ chuyên môn, kỹ thuật và những điều kiện khác tùy theo tính chất công việc.

c) Số lượng cần tuyển dụng.

d) Loại lao động: chính thức hay thời vụ.

e) Thời gian cần nhân sự.

Sau đó chuyển nhu cầu tuyển dụng cho Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng nhân sự có trách nhiệm lập sơ bộ kế hoạch tuyển dụng, đưa ra ý kiến thảo luận với bộ phận có nhu cầu, nếu thấy hợp lý thì trình Giám đốc duyệt.

2. Lên kế hoạch tuyển dụng: Kế hoạch tuyển dụng bao gồm các nội dung sau:

a) Số lượng và điều kiện tuyển dụng lao động cho từng công việc.

b) Nơi cung cấp nguồn nhân lực (thông báo tuyển dụng tại chỗ, báo, đài, trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đào tạo).

c) Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.

d) Dự kiến thành phần tham dự phỏng vấn người lao động (tùy theo từng đối tượng để bố trí người có trình độ chuyên môn để phỏng vấn, khảo sát nghiệp vụ chuyên môn).

e) Thời gian phỏng vấn.

f) Trình GĐ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bao gồm chi phí tuyển dụng. Nếu GĐ chưa nhất trí thì dựa trên quan điểm của GĐ có sự trình bày của Phòng HCNS để thống nhất kế hoạch.

3. Thông báo tuyển dụng: Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng, phòng nhân sự thực hiện theo các nội dung yêu cầu trong kế hoạch tuyển dụng, bao gồm các công việc như liên hệ nơi đăng thông báo, chuyển thông tin đăng tuyển dụng, thanh toán…

4. Nhận hồ sơ: Phòng HCNS tiếp nhận hồ sơ của ứng viên, hướng dẫn ứng viên về Thủ tục tuyển dụng của công ty, lập danh sách ứng viên theo từng vị trí.

5. Tổ chức sơ tuyển: Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng và danh sách ứng viên, phòng nhân sự tổ chức sơ tuyển ứng viên gồm các nội dung như kiểm tra hồ sơ, yêu cầu ứng viên ghi đây đủ bản tự khai ứng viên, tổ chức thi kiểm tra chuyên môn, phỏng vấn..

6. Thử việc: Đối với các ứng viên đạt yêu cầu, phòng nhân sự chuyển kết quả cho Giám đốc duyệt, thông báo kết quả cho ứng viên, mời ứng viên đến để ký hợp đồng thử việc. Sau đó huuấn luyện ứng viên về các quy định của công ty, chuyển ứng viên cho Trưởng bộ phận cần nhân sự quản lý và hướng dẫn.

7. Ký hợp đồng lao động: Sau khi hết thời gian thử việc, 30 ngày với lao động bình thường và 60 ngày với lao động cao đẳng, đại học trở lên, phòng nhân sự tiến hành ghi nhận ý kiến của Trưởng bộ phận. Trường hợp đạt yêu cầu, trình giám đốc ký hợp đồng lao động chính thức.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: