Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.8.2 Mô tả công việc Giám đốc bán hàng

Posted by nqcentre on August 1, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG

 

Bộ phận BGD
Chức danh Giám đốc bán hàng
Mã công việc BGD
Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc công ty

 

1.      Trách nhiệm :

–         Đảm bảo mục tiêu doanh thu: Thiết lập các mục tiêu kinh doanh bằng việc dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

–         Quyết định phân chia hạn mức bán hàng cho các kênh phân phối phân phối chính: kênh đại lý, kênh cửa hàng, siêu thị.

–         Tổ chức thực hiện kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng, theo dõi kết quả thực hiện v2 báo cáo Giám đốc hàng tháng.

–         Thiết lập các kênh phân phối mới theo định hướng kinh doanh của công ty.

–         Tài chính: Lập ngân sách bán hàng, lập kế hoạch và các biện pháp để kiêåm soát chi phí, Phân tích chi phí.

 

2.    Quyền hạn:

–         Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phép cho Trưởng phòng bán hàng hoặc tương đương.

–         Quyết định phân chia chí tiêu doanh số bán hàng các đơn vị trực thuộc.

 

3. Tiêu chuẩn công việc:

–         Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing

–         Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 5 năm trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.

–         Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

–         Sử dụng thành thạo vi tính.

–         Khả năng thiết lập chiến lược, mục tiêu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: