Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.7.2 Phiếu thu thập ý kiến khách hàng

Posted by nqcentre on August 1, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN

KHÁCH HÀNG

 

   Kính gửi:  
    Địa chỉ Điện thoại Fax

 

Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và cộng tác của Quí Công ty đối với Công ty chúng tôi trong thời gian vừa qua. Để phục vụ tốt hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của Quí khách hàng, đề nghị Quí Công ty cho chúng tôi biết ý kiến về một số vấn đề sau:

 

Stt

Lĩnh vực thu thập

Ý kiến của khách theo điểm từ 1 đến 5

Điểm

Ghi chú thêm

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Đề nghị Fax/mail lại cho chúng tôi theo địa chỉ:

Xin chân thành cảm ơn.

Ngày    tháng    năm

Người đề nghị

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: