Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.6.3 Bảng thống kê sự khiếu nại của khách hàng

Posted by nqcentre on July 17, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

BẢNG THỐNG KÊ SỰ KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

 

Năm : . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị / Bộ phận :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Tháng

 

Số lượng HĐ/ĐĐH

      

       (1)

 

Sản lượng hay

Doanh thu

(2)

Trong đó bị than phiền

Đánh giá sự

thoả mãn

Tỷ lệ than phiền / sản lượng tiêu thụ

HĐ/ĐĐH

 

(3)

Số lượng

(4)

Nội dung than phiền

 

(5)

 

ĐẠT

KHÔNG ĐẠT

Tháng báo cáo

å(4)/(1)

 

Tháng trước

Luỹ tiến trong năm

 

Năm trước

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
TC :                      

BAN GIÁM ĐỐC                                                                                                                NGƯỜI LẬP

 

 

                          /     / 2011     .                                                                                                                        /     / 2011     .

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: