Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.4 Sổ ghi nhận và giải quyết thông tin khách hàng

Posted by nqcentre on July 17, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

SỔ GHI NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

Ngày Tên khách hàng

Người thông tin

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Nội dung thông tin Thời hạn giải quyết

Người giải quyết

Theo dõi giải quyết

Kết quả
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: