Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.3.2 Phiếu thông tin đại lý

Posted by nqcentre on July 4, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

 

PHIẾU THÔNG TIN ĐẠI LÝ

Lần: …………..Ngày…………Tháng ……….năm……………

 

I/THÔNG TIN ĐẠI LÝ:

Tên công ty:______________________________________________________________________

Địa chỉ:__________________________________________________________________________

Điện thoại:__________________________________ Fax:________________________________

Email______________________________________Website:______________________________

Tên người liên hệ:____________________________Điện thoại:____________________________

 

II/ SẢN PHẨM /DỊCH VỤ CỦA ĐẠI LÝ:

Các sản phẩm của khách hàng:______________________________________________________

 

 

 

 

Sản phẩm / dịch vụ chính:___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

III/ THÔNG TIN SẢN PHẨM CÙNG LOẠI ĐANG PHÂN PHỐI:

 

Stt Loại sản phẩm Nơi cung cấp Giá Chất lượng

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

IV/ CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA ĐẠI LÝ:

(Về loại hàng, giá cả, chất lượng….)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

VI. Kết thúc làm việc với khách hàng: (Những thông tin cần ghi chú thêm).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Nhân viên tiếp xúc                                                   Ký tên.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: