Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.2.6 Quy trình thu tiền của cửa hàng

Posted by nqcentre on June 30, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 QUY TRÌNH THU TIỀN CỦA CỬA HÀNG

 

Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng cho việc thu tiền của khách hàng tại các cửa hàng của công ty.

 

1.      Các nguyên tắc thu chi tài chính và quy trình của cửa hàng.

  • Việc bán hàng cho khách phải kèm thu việc thu tiền ngay.
  • Khi thanh toán, phải xuất phiếu thu ngay.
  • Tổng kết báo cáo thu và giao tiền cho công ty vào cuối mỗi ngày.
  • Giao cho khách hàng một liên, một liên chính giữa lại, một liên chuyển về công ty vào sáng ngày hôm sau.

 

2.      Quyết toán với công ty:

  • Cuối mỗi ngày, cửa hàng trưởng lập báo cáo thu trong ngày theo biểu mẫu đính kèm.
  • Sau đó chuyển tiền, phiếu thu, báo cáo thu trong ngày của từng khách hàng, báo cáo thu trong ngày cho đại diện công ty nhận và ký tên vào sáng ngày hôm sau.
  • Hàng tuần, cửa hàng trưởng lập phiếu tổng hợp thu theo biểu mẫu với phiếu tổng thu trong ngày gởi kèm với báo cáo công tác tuần về cho công ty.

 

3.      Giữ sổ sách: Cửa hàng trưởng có trách nhiệm giữ sổ thu, sổ tổng hợp thu (gồm các liên màu trắng), nhằm mục đích theo dõi doanh thu, đối chiếu số liệu với công ty.

 

Quy định này thực hiện kể từ ngày   tháng   năm .

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: