Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

4.2.5 Báo cáo công việc hàng tuần

Posted by nqcentre on June 30, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN

Mẫu áp dụng cho cửa hàng trưởng

 

Người báo cáo:                                                         Tuần     Tháng     năm 2011

 

1.  Ý kiến, khiếu nại của khách hàng:

 

 

 

 

 

 

2.  Tình hình chấp hàng nội quy cửa hàng, giờ làm việc:

 

 

 

 

 

 

3. Những phát sinh liên quan đến mua sắm, luân chuyển tài sản trong tuần:

 

 

 

 

 

 

 

4. Kiến nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo doanh thu, danh sách khách hàng (gởi theo mẫu của công ty đính kèm báo cáo này). Nếu ghi không đủ, ghi sau mặt báo cáo này.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: