Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

3.3.B Bảng định mức tồn kho tối thiểu

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

BẢNG ĐỊNH MỨC TỒN KHO TỐI THIỂU

 

Stt

Tên hàng hoá, nguyên phụ liệu

Qui cách

Đơn vị

Số lượng tồn kho tối thiểu

Ghi chú

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Giám đốc duyệt

 Ngày      tháng      năm

Trưởng phòng bán hàng

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: