Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

3.1.C Phiếu yêu cầu xuất hàng

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

Số:

PHIẾU YÊU CẦU XUẤT HÀNG

 

Xuất cho ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………….Điện thoại…………………………………………………

Lý do xuất:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Stt

Tên sản phẩm

Quy  cách

Đơn vị

S.lượng

Đ.giá

Th.tiền

Ghi chú

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Ghi chú:. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Duyệt

Ngày  tháng  năm

Người đề nghị

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: