Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

2.3.1 Mô tả công việc trưởng phòng mua và cung ứng

Posted by nqcentre on June 22, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG MUA & CUNG ỨNG

 

Bộ phận Phòng thu mua và cung ứng
Chức danh Trưởng phòng thua mua và cung ứng
Mã công việc TMCU-TP
Cán bộ quản lý trực tiếp Giám đốc tài chính

 

 

Là người do Giám đốc Tài chính lựa chọn và bổ nhiệm theo sự phê chuẩn của Giám Đốc công ty; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tài chính về hoạt động Mua hàng và Cung ứng sản xuất kinh doanh của Công ty

 

1.      Trách nhiệm :

–         Tham mưu cho Ban Giám Đốc (trực tiếp là Giám đốc Tài chính) trong công tác hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức điều hành kho bãi trong hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty.

–         Điều hành, quản lý nhân viên phòng Mua và Cung ứng, kho bãi để thực hiện công tác chuyên môn.

–         Xem xét, đề xuất và thực hiện các yêu cầu mua hàng hóa hay dịch vụ đáp ứng cho hoạt động SXKD trên cơ sở Ban Giám Đốc đã phê duyệt một cách nhanh chóng, chủ động và hiệu quả.

–         Quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty theo các chỉ tiêu: năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển.

–         Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật lực đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

–         Soạn thảo các Hợp đồng kinh tế ký kết với các Nhà Cung ứng.

–         Quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động nhập – dự trữ – xuất – kiểm kê vật lực của hệ thống Kho của Công ty theo qui trình.

–         Xây dựng và thực hiện hệ thống sổ sách Kho theo qui định của chế độ Kế toán Tài chính và sự hướng dẫn của Kế toán trưởng Công ty.

–         Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và kịp thời theo qui định của Công ty. Khi cần thiết phải thỉnh thị ý kiến và định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình hoạt động của phòng cho Giám đốc Tài chính.

–         Xây dựng môi trường cung ứng lành mạnh, năng động, trách nhiệm và hiệu quả. Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương châm : CHỦ ĐỘNG – KỊP THỜI VÀ HIỆU QUẢ.

–         Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

 

2.Quyền hạn :

–         Được đàm phán và ký xem xét Đơn Đặt Hàng, Hợp Đồng Mua Sản phẩm và Dịch vụ …

–         Được chi tiêu trong hoạt động mua và cung ứng theo dự toán được Ban Giám đốc công ty phê duyệt.

–         Ký duyệt các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

–         Chủ động tổ chức và điều phối nhân sự trong phạm vi hoạt động của Phòng. Nhận hoặc không nhận nhân viên nếu xét thấy đủ hoặc không đủ năng lực chuyên môn.

 

3.Mối liên hệ công tác :

–         Chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám Đốc Công ty.

–         Nhận thông tin và thông tin trực tiếp cho các nhân viên Phòng Mua & Cung ứng.

–         Liên hệ các đơn vị/bộ phận khác theo qui định.

–         Quan hệ với nhà cung ứng trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

 

4.Tiêu chuẩn:

 

–         Trình độ đại học trở lên.

–         Kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong ngành, 2 năm ở vị trí tương đương.

–         Khả năng quản lý nhân viên tốt.

–         Vi tính văn phòng, tiếng anh trình độ B trở lên.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: