Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.2.5 Mô tả công việc nhân viên PR

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN PR

 

 

Bộ phận Phòng marketing
Chức danh Nhân viên
Mã công việc MAR-NVPR
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng marketing

 

 

1.      Trách nhiệm:

–         Tạo ra hình ảnh riêng và tăng thiện ý từ phía khách hàng, công chúng.

–         Dùng các phương pháp, phương tịện, mục đích là làm cho mọi người nói về công ty, sản phẩm của công ty.

–         Đại diện cho công ty trước công chúng, trừ trường hợp đại diện theo thẩm quyền của BGĐ được quy định trong quy chế riêng.

–         Lập kế hoạch PR trình TP marketing hàng name, tháng, quý và thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.

–         Viết các thông cáo báo chí, thông báo tới khách hàng..

–         Tổ chức nhiều sự kiện khác nhau như các cuộc họp báo.

–         Viết diễn văn và giúp việc cho những nhà quản lý cao cấp của công ty trong các hoạt động truyền thông.

 

2.      Quyền hạn:

–         Yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện đối với công việc được giao.

–         Đề xuất các phương án, phương pháp cải tiến để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

3.      Báo cáo và uỷ quyền:

–         Báo cáo công việc cho Trưởng phòng marketing.

–         Uỷ quyền công việc cho một nhân viên trong phòng khi vắng mặt hoặc báo cáo cho TP Marketing thu xếp.

 

4.      Tiêu chuẩn công việc.

–         Nam/Nữ, từ 22 đến 30 tuổi, sức khoẻ tốt.

–         Trình độ : Đại học Kinh tế/ Ngoại thương/ Marketing.

–         Sử dụng tốt tiếng Anh, tin học văn phòng.

–         Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự.

–         Có khả năng thuyết phục.

–         Sáng tạo trong công việc.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: