Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.2.4 Mô tả công việc nhân viên marketing

Posted by nqcentre on June 21, 2011

 

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN MARKETING

 

 

Bộ phận Phòng marketing
Chức danh Nhân viên
Mã công việc MAR-NVMAR
Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng phòng marketing

 

1.      Trách nhiệm:

 

–         Nghiên cứu sản phẩm của công ty và các đối thủ cạnh tranh khác.

–         Nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng về các dòng sản phẩm.

–         Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.

–         Tham gia huấn luyện các tính năng sản phẩm cho đại diện bán hàng, nhân viên bán hàng, tham gia các hoạt động marketing khác…

–         Hỗ trợ các hoạt động Marketing bằng cách soạn thảo, định dạng, và báo cáo các thông tin và tài liệu.

–         Tổng hợp các báo cáo về đánh giá người tiêu dùng bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày.

–         Cập nhật thông tin đối thủ bằng cách nhập dữ liệu từ doanh số các chủng loại sản phẩm bằng cách sọan thảo, tập hợp, định dạng và tóm tắt thông tin, đồ thị, và trình bày; phân phát các báo cáo

–         Hỗ trợ các phần trình bày bán hàng bằng cách tập hợp các báo giá, đề nghị, các đoạn phim, các slide trình bày, thử nghiệm sản phẩm và sách giới thiệu về tính năng sản phẩm; soạn thảo các phân tích đối thủ và khách hàng.

–         Chuẩn bị các thư từ và catalô bằng cách định dạng nội dung và hình ảnh; sắp xếp việc in ấn và cước phí trọn gói Internet.

–         Duy trì thư viện marketing bằng cách kiểm tra và cung cấp thêm sách báo.

–         Cung cấp thông tin nghiên cứu và theo dõi Marketing bằng cách thu thập, phân tích, và tổng kết dự liệu và xu hướng.

–         Đạt được các mục tiêu marketing và của tổ chức bằng cách đạt được các kết quả liên quan theo yêu cầu, theo các kế hoạch marketing, chương trình quảng cáo khuyến mãi.

 

2.      Quyền hạn:

–         Yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện đối với công việc được giao.

–         Đề xuất các phương án, phương pháp cải tiến để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

3.      Báo cáo và uỷ quyền:

–         Báo cáo công việc cho Trưởng phòng marketing.

–         Uỷ quyền công việc cho một nhân viên trong phòng khi vắng mặt hoặc báo cáo cho TP Marketing thu xếp.

 

4.      Tiêu chuẩn công việc.

–         Nam/Nữ, từ 22 đến 30 tuổi, sức khoẻ tốt.

–         Trình độ : Đại học Kinh tế/ Ngoại thương/ Marketing.

–         Sử dụng tốt tiếng Anh, tin học văn phòng.

–         Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương tự.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: