Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

1.2.1 Bảng quy định chức năng và nhiệm vụ của phòng marketing

Posted by nqcentre on June 21, 2011

Tài Liệu Ứng Dụng Quản Trị Công Ty Thương Mại

                    Quy Trình và Biểu Mẫu

 

1          Quản trị marketing

 

2          Quản trị mua hàng

 

3.         Quản trị kho

 

4.         Quản trị bán hàng

 

5.         Quản trị nhân sự

 

6.         Quản trị tài chính kế toán

 

BẢNG QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA PHÒNG MARKETING

 

 

I.                   MỤC ĐÍCH:

–         Đảm bảo cho các cá nhân trong phòng marketing thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc.

–         Đảm bảo cho các phòng trực thuộc bộ phận marketing thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo.

–         Đảm bảo phát triển đội ngũ CNV theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty.

 

II.               PHẠM VI:

 

Aùp dụng cho bộ phận marketing.

 

III.            NỘI DUNG:

1.      Sơ đồ tổ chức:

 

BAN GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

NHÂN VIÊN MARKETING – NHÂN VIÊN PR

 

2.      Chức năng:

2.1  Tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu.

2.2  Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường.

2.3  Thực hiện các chương trình marketing do Ban Giám đốc duyệt.

2.4  Tham mưu cho Giám đốc công ty về các chiến lược marketing, sản phẩm, khách hàng.

2.5  Kiểm tra giám sát công việc của nhân viên thuộc bộ phận mình, quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận.

 

3.      Nhiệm vụ:

 

3.1  Thực hiện chức năng 2.1:

–         Tổ chức quản lý và chăm sóc khách hàng.

–         Chương trình hậu mãi, bảo hành sản phẩm.

–         Tham gia tài trợ các họat động xã hội.

–         Đăng ký các chương trình quan đến chất lượng sản phẩm( Hàng Việt Nam chất lượng cao, Iso…)

 

3.2: Thực hiện chức năng 2.2 :

–         Tổ chức hệ thống thu thập thông tin về sản phẩm, giá, đối thủ cạnh tranh.

–         Đánh giá thông tin ra quyết định thay đổi chỉnh sửa sản phẩm.

–         Định hướng về thiết kế sản phẩm, nhãn hiệu mới.

–         Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường.

 

3.3: Thực hiện chức năng 2.3:

–         Lập kế hoạch marketing theo yêu cầu của Giám đốc.

–         Tổ chức thực hiện chương trình marketing.

–         Theo dõi, điều chỉnh, báo cáo tình hình thực hiện.

 

3.4 Thực hiệc chức năng 2.4:

–         Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển thương hiệu.

–         Tham mưu cho BGĐ về việc phát triển kênh phân phối.

–         Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng nhãn hiệu mới.

–         Hồ trợ cho các bộ phận khác thực hiện theo các chương trình marketing.

 

3.5  Thực hiện chức năng 2.5:

–         Lập kế họach giao việc cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý của bộ phận mình.

–         Lập kế họach kiểm tra giám sát nhân viên.

–         Lập kế họach khen thưởng, kỷ luật, xét tăng lương nhân viên theo quy chế công ty.

–         Thực hiện công tác điều động nhân sự, thuyên chuyển công tác thuộc phạm vi bộ phận mình.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: