Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương XMan-HRM 2.0

Posted by nqcentre on June 15, 2011

XMan-HRM 2.0 (XMan – HuMan Resource Management) phần mềm Quản lý NhânSự – Tiền lương được thiết kế và xây dựng dựa trên các nhu cầu quản lý của các đơn vị Doanh nghiệp, Các công ty có số lượng nhân viên lớn , nhu cầu tính lương phức tạp và có các yếu tố tính lương động thường thay đổi theo điều kiện sản xuất, … một cách nhanh chóng tức thời và chính xác

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Với XMan-HR người quản lý có thể nhanh chóng truy xuất bất kỳ một hồ sơ nhân viên nào với đầy đủ các thông tin, hình ảnh chỉ bằng một vài thao tác nhấp chuột.
Dễ dàng thuyên chuyển và thay đổi nhân sự trong các phòng ban khi cần thiết
Giao diện màn hình nhập liệu đẹp, với thiết kế hoàn hảo đến từng chức năng chi tiết trên màn hình, tạo cảm giác thân thiện và dễ chịu khi thao tác nhập liệu và vận hành chương trình.
Chi phí đầu tư ban đầu hợp lý khách hàng sẽ sở hữu được một phần mềm Quản lý nhân sự và Tính lương với đầy đủ các chức năng chuyên nghiệp
Mềm dẻo, linh hoạt tham số hoá cao để có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai
Quản lý toàn bộ thông tin nhân sự, thông tin lương và phụ cấp lương theo quy định của nhà nước và các chỉ tiêu cụ thể của từng doanh nghiệp
Giao diện nhập liệu thân thiện, dễ sử dụng , hỗ trợ các phím nóng truy nhập nhanh các bảng mã chương trình, giảm tối đa thời gian nhập liệu và tìm kiếm thông tin
Hầu hết các báo cáo đều có thể in theo việc chỉ định khoảng thời gian: ngày, tháng, quý, năm, từ ngày … đến ngày và có thể in lại chính xác số liệu quá khứ. Hầu hết các báo cáo đều có thể kết xuất ra dạng file Excel, PDF, Text, HTML, XML theo đúng khuôn dạng mẫu biểu báo cáo.
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Quản lý nhân sự

•  Đ ăng ký danh mục các chi nhánh, phòng ban chức năng của công ty
•  Lưu lại hồ sơ của tất cả các ứng viên tham gia phỏng vấn ngay cả trong trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu
•  Quản lý hồ sơ quá trình tuyển dụng của từng ứng viên, mức lương đề nghị, vị trí đề nghị, các kết quả của từng vòng tuyển dụng,…
•  Chức năng truy vấn hồ sơ thông tin ứng viên
•  Quản lý chi tiết thông tin hồ sơ cá nhân từng nhân viên như quá trình công tác, khen thưởng, kỹ luật, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo, các lần quyết định tăng giảm lương, quan hệ gia đình xã hội, …
•  Truy vấn thông tin hồ sơ nhân viên
•  …

Quản lý Tiền lương

•  Đăng ký phương pháp tính lương: theo sản phẩm, theo giờ công làm việc hoặc theo ngày công làm việc
•  Đăng ký các yếu tố tính lương
•  Đăng ký các yếu tố khấu trừ lương
•  Đăng ký các đối tượng chịu ảnh hưỡng bởi các yếu tố tính lương hoặc chịu khấu trừ lương
•  Đăng ký biểu xuất tính thuế thu nhập và các đối tượng chịu thuế thu nhập
•  Đăng ký bảng chấm công chi tiết từng giờ công làm việc, từng ngày công của từng nhân viên (áp dụng trong trường hợp có thiết bị chấm công tự động)
•  Quản lý tạm ứng lương nhân viên, trích nộp BHXH, BHYT, phí Công đoàn.
•  …

Hệ thống danh mục

•  Danh mục các quốc gia
•  Danh mục các địa phương
•  Danh mục phòng ban, sơ đồ tổ chức công ty
•  Danh mục các bảng mã như Dân tộc, Trình độ, Học hàm, Học vị, Chính trị,…
•  Danh mục các trạng thái làm việc
•  Danh mục bảng định nghĩa các yếu tố tiền lương, tính lương,…
•  …

Phân quyền & Quản trị hệ thống

•  Danh mục Chức năng của XMan-HR
•  Danh sách Nhóm người sử dụng (Roles)
•  Danh sách Người sử dụng (Users)
Phân quyền sử dụng các chức năng
•  Phân quyền quản lý theo phòng ban chức năng và theo từng chi nhánh
•  Phân quyền khai thác các báo cáo
•  Đăng ký các câu thông báo hệ thống
•  …

http://www.fbs.com.vn/XmanHR.jsp

Hệ thống báo cáo

•  Báo cáo nộp BHXH, BHYT, Thuế thu nhập cá nhân
•  Báo cáo tình hình ngày nghỉ phép
•  Bảng chấm công phụ trội
•  Bảng lương tổng hợp theo từng bộ phận và toàn công ty
•  Bảng theo dõi tăng giảm lao động thường xuyên
•  Danh sách xếp loại khen thưởng nhân viên
•  Quyết toán thuế thu nhập của nhân viên
•  Báo cáo quá trình thay đổi lương nhân viên
•  Bảng lương chi tiết nhân viên
•  Phiếu tính lương nhân viên
•  Tổng hợp tiền lương
•  …
Advertisements

One Response to “Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương XMan-HRM 2.0”

  1. […] Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương XMan-HRM 2.0 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: