Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Phần mềm quản lý nhân sự eHR

Posted by nqcentre on June 15, 2011

Phần mềm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

eHR

Việc tin học hoá Tổ chức quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về cán bộ, công nhân viên là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ… nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới.

Để đáp ứng mục tiêu cơ bản của các dự án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước trong các giai đoạn 1996-1997, 1998-1999 và 2001-2005 là tạo được một hệ thống thông tin thống nhất phục vụ điều hành và quản lý Nhà nước, chúng tôi chọn hướng phát triển phần mềm quản lý nhân sự trên môi trường web. Chương trình quản lý nhân sự của chúng tôi có đầy đủ những ưu điểm sau:

 1. Bộ máy quản lý nhân sự gọn nhẹ, chỉ cần số ít nhân viên với hệ thống máy vi tính.
 2. Tổ chức quản lý, lưu trữ trên hệ thống máy vi tính làm tăng tính an toàn, bảo mật cao hơn.
 3. Phù hợp với các ứng dụng triển khai trên diện rộng.
 4. Chi phí ban đầu ít nhất vì chỉ phải triển khai trên máy chủ.
 5. Dễ dàng phát triển ứng dụng, tất cả các dịch vụ chỉ phải triển khai trên máy chủ, do vậy dễ dàng bảo trì, phát triển hệ thống.
 6. Không phụ thuộc vào phạm vi ứng dụng. Việc mở rộng ít tốn kém nhất.
 7. Đào tạo sử dụng chương trình ít tốn kém nhất.
 8. Dễ dàng tích hợp với các ứng dụng khác trong một website.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 • Cập nhật hồ sơ nhân viên: Khi tuyển mới nhân viên thì cập nhật sơ yếu lí lịch và lí lịch công chức viên chức
 • Cập nhật các biến động trong quá trình công tác: Khi một cán bộ được tăng lương, lên chức, thay đổi công việc, đi nước ngoài, đi học, chuyển đơn vị công tác trong phạm vi tổ chức của cơ quan thì thông tin của các sự kiện này được lưu lại trong hồ sơ.
 • Quản lý các vấn đề liên quan đến nhân viên:
  – Quá trình lương
  – Quá trình công tác
  – Quá trình hợp tác
  – Quá trình học tập
  – Quá trình Khen thưởng – Kỷ luật
  – Quan hệ gia đình
  – Ngoại ngữ
 • Phân tích và báo cáo tình hình nhân sự: Đưa ra các thống kê để phân tích các hiện tượng cần điều chỉnh. Ví dụ: Có nhiều cán bộ cao tuổi dẫn đến cần chuẩn bị lực lượng kế tục. Số lượng nhân viên tăng giảm theo từng tháng nhiều hay ít để điều chỉnh, phân công công việc.
 • Tìm kiếm, tra cứu thông tin về nhân sự theo một chỉ tiêu nào đó đẻ phục vụ cho một số trường hợp, VD như liệt kê các cám bộ theo 1 chuyên nghành nào đó có trình độ ntn ? …
 • Quản trị hệ thống: Chương trình được xây dựng trên cơ sở các đối tượng sử dụng được phân quyền truy nhập vào từng phần riêng biệt nên đòi hỏi phàn quản trị phải hết sức chặt chẽ. Người quản trị hệ thống có quyền cao nhất có quyền cấp (thu) quyền sử dụng chương trình cho những người khác.

LĨNH VỰC ÁP DỤNG

eHR là phần mềm được thiết kế tổng thể cho phép tất cả các đơn vị thuộc các nghành khác nhau sử dụng hiệu quả. eHR được xây dựng theo hướng mở, dễ dàng nâng cấp, mở rộng trong tương lai

PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO

 • Bán trực tiếp.
 • Đào tạo, tư vấn kỹ thuật.
 • Thông tin chi tiết về việc chuyển giao phần mềm:
  – Ký hợp đồng và tư vấn triển khai.
  – Cài đặt phần mềm và huấn luyện sử dụng.
  – Bảo hành phần mềm trong 01 năm.
  – Nhập số liệu ban đầu, nghiệm thu bàn giao.
  – Thanh toán, bảo trì tiếp tục theo yêu cầu.

CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN

Phần mềm được phát triển theo mô hình 3 lớp Client/Server (Web Base Application)

 • Ngôn ngữ: PHP
 • CSDL: mySQL
 • HĐH: Linux

Nguồn: http://www.vnnetsoft.com/soft_qlns.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: