Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Khoá học nghề nhân sự của BCC

Posted by nqcentre on June 15, 2011

 CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ NHÂN SỰ

Khóa học được thiết kế cho những nhân viên mới hoặc đang làm công tác nhân sự tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc những cá nhân đang làm việc trong các lãnh vực khác nhưng có dự định và mong muốn phát triển nghề nghiệp của mình trong lãnh vực nhân sự.

Cấu trúc

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 04 tháng bao gồm:

·                                Thời gian đào tạo, kiểm tra:  12 tuần bao gồm 36 buổi (3 giờ/ buổi)

·                                Thời gian thực hiện báo cáo chuyên đề:   01 tháng

Phần 1: Kỹ năng chuyên ngành nhân sự

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực

– Khái niệm về phát triển tổ chức
– Khái niệm về quản trị NNL
– Sự phát triển quản trị nhân lực  trên thế giới
– Mục đích của quản trị nhân lực
– Các thử thách của quản trị nhân lực
– Vai trò và nhiệm vụ của nhân viên nhân sự trong tổ chức

– Hiểu được mục đích và tầm quan trọng của  quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động phát triển tổ chức
– Xác định được những kiến thức và kỹ năng được cung cấp trong chương trình học

Xây dựng bản mô tả công việc

– Tiến trình phân tích công việc
– Các phương pháp thu thập thông tin
– Tiêu chí đánh giá kết quả công việc
– Thực hành viết bảng mô tả công việc

– Xác định cách thức xây dựng bảng mô tả công việc phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp

Tuyển dụng

– Mục tiêu tuyển dụng
– Quy trình và thủ tục tuyển dụng
– Sàng lọc hồ sơ ứng viên
– Kỹ thuật phỏng vấn
– Thực hành phỏng vấn

– Thực hiện phỏng vấn ứng viên theo qui trình của doanh nghiệp

Thực hành chính sách nhân sự

– Cách thức áp dụng các biểu mẫu  trong chính sách nhân sự
– Thực hành áp dụng

– Có thể sử dụng các bảng/ biểu mẫu trong các thủ tục nhân sự của  doanh nghiệp 

Tính và trả lương

– Chấm công
– Thủ tục tính lương
– Thực hành tính lương

– Thực hiện việc tính lương theo qui định của doanh nghiệp

Luật Lao động

– Khái niệm cơ bản về Luật Lao Động
– Hợp đồng lao động
– Thỏa ước lao động tập thể
– Kỷ luật lao động
– Trách nhiệm vật chất
– Giải quyết tranh chấp lao động

– Áp dụng đúng các điều khoản trong luật và các văn bản khác dưới luật trong các công việc có liên quan

Phần 2: Kỹ năng phát triển cá nhân

BÀI HỌC

NỘI DUNG CHÍNH

KẾT QUẢ

Kỹ năng tự đánh giá

– Tự nhận thức bản thân là gì?
– Lợi ích của tự nhận thức bản thân
– Tính cách, thái độ, hành vi con người
– Tự thể hiện là gì?
– Lợi ích của việc tự thể hiện
– Sự tin tưởng trong tổ chức

 

– Nhận biết tính cách, thái độ, hành vi của chính mình và người khác để xây dựng quan hệ tốt trong công việc
– Biết cách kiểm soát được cảm xúc của bản thân
– Tư tin hơn và tạo niềm tin cho người khác trong công ty

Làm việc trong đội

– Làm việc trong đội/nhóm là gì?
– Những hạn chế tiềm ẩn của đội/nhóm
– Những giai đoạn phát triển đội/nhóm
– Những hình thức làm việc đội/nhóm

– Tạo ra bầu không khí làm việc có cảm hứng trong phòng ban/ bộ phận 

Kỹ năng hoạch định cá nhân

– Tiến trình lập kế hoạch
– Mục tiêu SMART
– Các bước hành động
– Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc
– Lịch làm việc cá nhân
– Xử lý giấy tờ
– Thực hành lập kế hoạch công việc

– Lập kế hoạch công việc cá nhân
– Tiết kiệm được thời gian

Kỹ năng giao tiếp

– Khái niệm về giao tiếp
– Các loại hình giao tiếp
– Tiến trình trao đổi thông tin
– Bốn nguyên tắc cơ bản của giao tiếp trong công việc
– Kỹ năng lắng nghe
– Giao tiếp qua điện thoại
– Thực hành giao tiếp

– Biết cách giao tiếp với đồng nghiệp
– Biết cách chuẩn bị trình bày và trình bày với cấp trên một cách thuyết phục

Kỹ năng trình bày

– Kỹ thuật trình bày
– Hình thức trình bày
– Cấu trúc trình bày
– Xử lý câu hỏi
– Sử dụng dụng cụ trình bày
– Thực hành trình bày

– Biết cách chuẩn bị trình bày và trình bày trong các buổi hướng dẫn nhân viên mới hay phổ biến nội quy/ quy định công ty

Tổ chức hội họp

– Mục đích của việc họp
– Các dạng hội họp
– Chương trình họp
– Sắp xếp phòng họp
– Môi trường họp
– Biên bản họp
– Thực hành tổ chức cuộc họp

– Biết cách tổ chức các cuộc họp trong và ngoài công ty 

 

http://www.bcc.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&Itemid=69

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: