Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Download tài liệu quản trị marketing phần 2

Posted by nqcentre on April 24, 2011

1.      Chương 11. Chiến lược phân phối

2.      Chương 12. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

3.      Chương 13. Thiết kế một chiến lượng marketing điển hình 

4.      Chương 14. Thực hiện các chương trình marketing

 

5.      Chương 15. Kiểm tra các hoạt động marketing

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: