Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản lý toà nhà – building management

Posted by daviadmin on March 16, 2011

TÀI LIỆU QUẢN LÝ TOÀ NHÀ

I/ DANH MỤC TÀI LIỆU:

1.Quản lý hợp đồng thuê

1.1Quy trình quản lý hợp đồng thuê, 4 trang, và các biểu mẫu:

Kế hoạch thanh lý

Sổ theo dõi thông tin khách hàng

1.2Quy trình triển khai hợp đồng thuê, 4 trang, và các biểu mẫu:

Biên bản bàn giao mặt bằng

Biên bản kiểm tra sửa chữa nội thất

Biên bản triển khai quy định toà nhà

2.Quản lý khách hàng:

2.1Quy định quản lý và sử dụng phòng họp, 4 trang, và các biểu mẫu:

Sổ theo dõi phòng họp.

2.2Quy định đánh giá sự thoả mãn của khách hàng, 5 trang, và các biểu mẫu:

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng.

Phiếu tổng hợp ý kiến khách hàng.

2.3Quy định xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, 4 trang, và các biểu mẫu:

Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng.

Phiếu tổng hợp khiếu nại khách hàng.

2.4Quy định trang trí và marketing của khách hàng, 4 trang

2.5Quy định về an toàn, an ninh của khách hàng, 5 trang

2.6Quy định quản lý vệ sinh của khách hàng, 4 trang

2.7Quy định quản lý tài sản của khách hàng, 4 trang

2.8Quy định bảo dưỡng sửa chữa của khách hàng, 4 trang

2.9Quy định hình thức, thái độ, tác phong nhân viên khách hàng, 4 trang

2.10Quy định quản lý thiết bị, dịch vụ của toà nhà, 4 trang

3.An ninh toà nhà

3.1Nội quy phòng cháy chữa cháy toà nhà, 4 trang, và các biểu mẫu:

Hướng dẫn sử dụng bình PCCC

Danh mục dụng cụ PCCC thường dung

3.2Quy định tuần tra bộ phận bảo vệ, 4 trang, và các biểu mẫu:

Kế hoạch tuần tra.

3.3Quy định huấn luyện về an toàn, PCCN, 5 trang, và các biểu mẫu:

Kế hoạch huấn luyện an toàn hàng năm

Chương trình huấn luyện

Danh sách nhân viên được huấn luyện.

3.4Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hoá, 4 trang, và các biểu mẫu:

Sổ theo dõi hàng hoá

Sổ theo dõi tài sản

3.5Quy trình kiểm soát khách, nhân viên, 4 trang, và các biểu mẫu:

Sổ theo dõi khách ra vào cổng

Sổ theo dõi nhân viên ra vào cổng

3.6Nội quy bộ phận bảo vệ, 4 trang, và các biểu mẫu:

3.7Quy trình xử lý sự cố bảo vệ, 5 trang, và các biểu mẫu:

Biên bản vụ việc.

3.8Phương án phòng cháy chữa cháy toà nhà, 7 trang

3.9Quy định quản lý và sử dụng dụng cụ bảo vệ, 4 trang

3.10Quy trình xử lý tình trạng khẩn cấp, 4 trang

3.11Quy trình giữ xe ô tô, 5 trang

3.12Quy trình giữ xe máy, 4 trang

4.Kỹ thuật toà nhà

4.1Quy trình sửa chữa, 4 trang, và các biểu mẫu:

Thông báo sửa chữa

Phiếu yêu cầu sửa chữa

Phương án sửa chữa

Phiếu nghiệm thu sửa chữa

Sổ theo dõi sửa chữa

4.2Quy trình bảo trì toà nhà, 5 trang, và các biểu mẫu:

Danh sách máy móc thiết bị

Phiếu lý lịch máy

Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng

Biên bản nghiệm thu bảo trì, bảo dưỡng

Danh mục hệ thống cơ điện lạnh

Danh mục hệ thống nội thất

Danh mục hệ thống vật liệu

Danh mục hệ thống thân nhà

Danh mục hệ thống móng nhà

Danh mục hệ thống bên ngoài toà nhà

4.3Quy trình bảo hành toà nhà, 4 trang, và các biểu mẫu:

Kế hoạch bảo hành toà nhà

4.4Quy trình bảo trì công trình xây dựng, 4 trang

4.5Quy trình bảo hành công trình xây dựng, 5 trang

4.6Quy trình bảo dưỡng sử dụng máy điều hoà, 4 trang

4.7Quy trình bảo dưỡng sử dụng thang máy, 6 trang

5.Vệ sinh toà nhà

5.1Quy định lập kế hoạch vệ sinh toà nhà, 4 trang, và các phụ lục:

Kế hoạch vệ sinh khu ngoài toà nhà

Kế hoạch vệ sinh khu tiền sảnh, hành lang, lối đi chung của các tầng

Kế hoạch vệ sinh khu nhà vệ sinh chung của các tầng

Kế hoạch vệ sinh khucầu thang bộ, thang máy toà nhà.

Kế hoạch vệ sinh khuvưc văn phòng

Kế hoạch vệ sinh khu bãi đỗ xe toà nhà.

5.2Quy định quản lý rác toà nhà, 4 trang

5.3Quy trình vệ sinh toilet, 4 trang và biểu mẫu:

Checklist vệ sinh WC

5.4Quy trình vệ sinh kính, 4 trang

5.5Quy trình vệ sinh sàn, 4 trang

5.6Quy trình vệ sinh thảm, 6 trang

5.7Quy định sử dụng dụng cụ vệ sinh, 5 trang

5.8Quy trình bảo dưỡng sàn, 4 trang

5.9Quy định tiêu chuẩn vệ sinh toà nhà, 5 trang

6.Quản lý nhà thầu

6.1Quy trình mua hàng, dịch vụ, 4 trang và biểu mẫu:

Phiếu yêu cầu mua hàng

Biên bản giao hàng và nghiệp thu.

Biên bản thanh lý hợp đồng

6.2Quy trình đánh giá nhà cung ứng, 6 trang và biểu mẫu:

Bảng đề xuất tiêu chí đánh giá nhà cung ứng

Bảng đánh giá nhà cung ứng

Danh sách nhà cung ứng chính thức

Bảng tổng hợp đánh giá nhà cung ứng định kỳ

6.3Quy định hình thức, thái độ, tác phong nhân viên nhà thầu, 4 trang

7.Giám sát toà nhà

7.1Quy trình giám sát toà nhà, 5 trang và biểu mẫu:

Kế hoạch giám sát.

Biên bản giám sát.

7.2Quy trình giám sát vệ sinh, 4 trang và biểu mẫu:

Phiếu giám sát vệ sinh hàng ngày

Phiếu giám sát vệ sinh hàng tuần

Báo cáo tổng hợp tình hình vệ sinh

7.3Quy trình giám sát sữa chữa bảo dưỡng, 4 trang và biểu mẫu:

Sổ theo dõi yêu cầu sửa chữa.

Biên bản kiểm tra sửa chữa.

Danh mục thiết bị kiểm tra.

Biên bản đánh giá tình trạng sử dụng tài sản, thiết bị

7.4Quy trình giám sát khách hàng, 6 trang và biểu mẫu:

Thông báo giám sát

Kế hoạch giám sát.

7.5Quy trình giám sát an ninh, 4 trang

8.Mô tả công việc

8.1Ban quản lý

Mô tả công việc giám đốc toà nhà, 4 trang

Mô tả công việc thư ký giám đốc, 4 trang

8.2Phòng điều hành

Mô tả công việc Trưởng phòng điều hành, 4 trang

Mô tả công việc nhân viên kinh doanh, 4 trang

Mô tả công việc nhân viên giám sát, 4 trang

Mô tả công việc nhân viên lễ tân, 4 trang

8.3Phòng an ninh

Mô tả công việc Trưởng phòng an ninh, 4 trang

Mô tả công việc Trưởng ca bảo vệ, 4 trang

Mô tả công việc bảo vệ cổng chính, 4 trang

Mô tả công việc bảo vệ khu vực xe, 4 trang

Mô tả công việc bảo vệ tuần tra, 4 trang

8.4Phòng kỹ thuật

Mô tả công việc Trưởng phòng kỹ thuật, 4 trang

Mô tả công việc Trưởng ca kỹ thuật, 4 trang

Mô tả công việc nhân viên bảo trì, 4 trang

Mô tả công việc thư ký phòng kỹ thuật, 4 trang

8.5Tổ vệ sinh

Mô tả công việc Tổ trưởng vệ sinh, 3 trang

Mô tả công việc nhân viên vệ sinh, 4 trang

II/ GIÁ TÀI LIỆU: 1.500.000 VND

III/ FILE DEMO THAM KHẢO:

Quy định quản lý rác toà nhà

.

IV/ TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM:

Trong bộ tài liệu này, chúng tôi không tích hợp quy trình quản lý nhân sự hay tài chính kế toán, trường hợp quý khách quan tâm, vui lòng xem thêm tài liệu bằng cách click vào link đưới đây

Quản trị hành chính nhân sự

Quản trị tài chính kế toán.

Ngoài ra, tuỳ theo yêu cầu của quý khách, chúng tôi có thể tặng thêm một số tài liệu trên trang web: nqcenter.wordpress.com (theo chính sách của nqcenter).

Chúng tôi hiểu rằng, trong việc quản lý toà nhà có thể gồm nhiều mô hình khác nhau và tài liệu này chắc chắn không thể đáp ứng hết các yêu cầu của quý khách, do vậy nếu quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ lại chúng tôi, chúng tôi có thể soạn thêm theo yêu cầu.

V/ THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ms Loan

DTDD: 0938.42.7474

Email: nqcentre@gmail.com

Backlink: http://my.opera.com/nqcenter/blog/quan-ly-toa-nha

.

Advertisements

6 Responses to “Quản lý toà nhà – building management”

  1. […] Xem thêm  Quản lý toà nhà – building management […]

  2. […] Xem thêm về  Quản lý toà nhà – building management […]

  3. […] Xem thêm về Quản lý toà nhà – building management […]

  4. […] Xem thêm  Quản lý toà nhà – building management […]

  5. […] Xem tài liệu về  Quản lý toà nhà – building management […]

  6. […] Bạn có thể xem chi tiết tại  Quản lý toà nhà – building management […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: