Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

95. Tài liệu bộ phận kinh doanh khách sạn

Posted by daviadmin on March 16, 2011

I/ Danh mục tài liệu

6-Bộ phận kinh doanh-

6.1-Mô tả công việc bộ phận kinh doanh-

6.1.1-Mô tả công việc Trưởng phòng kinh doanh-02 trang

6.1.2-Mô tả công việc nhân viên marketing-02 trang

6.1.3-Mô tả công việc nhân viên sale-02 trang

6.2-Quy trình bộ phận kinh doanh-

6.2.1-Quy trình ký hợp đồng hội nghị, tiệc-05 trang

6.2.2-Quy trình ký hợp đồng với đại lý du lịch-05 trang

6.2.3-Quy trình tổ chức hội nghị-06 trang

6.2.4-Quy trình tổ chức tour-05 trang

6.2.5-Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng-05 trang

6.2.6-Quy trình đánh giá sự thoả mãn khách hàng-06 trang

6.3-Biểu mẫu bộ phận kinh doanh-

6.3.1-Phiếu thông tin tổ chức hội nghị-01 trang

6.3.2-Phiếu thông tin tổ chức tour-01 trang

6.3.3-Phiếu ghi nhận xử lý khiếu nại khách hàng-01 trang

6.3.4-Phiếu tổng hợp khiếu nại-01 trang

6.3.5-Phiếu thu thập ý kiến khách hàng-01 trang

6.3.6-Phiếu tổng hợp ý kiến khách hàng-01 trang

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 100.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây  Quy trình ký hợp đồng tổ chức hội nghị

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: