Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

A2.Xây dựng Quan hệ

Posted by nqcentre on September 11, 2010

1. “Xây dựng quan hệ” là gì?

ü      Phát triển, duy trì và củng cố mạng lưới quan hệ trong và ngoài tổ chức để tranh thủ được thông tin, sự giúp đỡ và ủng hộ cần thiết.

ü      Sử dụng hiệu quả các thông tin và sự ủng hộ có được từ mạng lưới quan hệ để hoàn thành công việc.


Bảng Kỹ năng/ Kiến thức chuyên môn/ Kỹ năng:

Xây dựng quan hệ

Cấp 1

Kiến thức/ kỹ năng cơ bản/ nền tảng

–         Thiết lập các mối quan hệ làm việc với các đối tác trong và ngoài doanh nghiệp (đồng nghiệp, khách hàng, bạn hàng…) bằng cách thể hiện sự chân thành, sự tin tưởng, kính trọng

–         Cố gắng hiểu, quan tâm chia sẻ các vấn đề, những ý kiến và công việc của  người khác

–         Thể hiện sự cảm kích đối với những người chia sẻ thông tin, giúp đỡ, ủng hộ mình

Cấp 2

Kiến thức/ Kỹ năng làm việc

–         Nỗ lực xây dựng các mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài doanh nghiệp

–         Chia sẻ những mối quan tâm và các hoạt động ngoài công việc

–         Tìm ra những điểm tương đồng với các đối tác

–         Cố gắng giúp đỡ, ủng hộ mọi người khi có thể để củng cố nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài giữa hai bên

Cấp 3

Kiến thức/ kỹ năng làm việc tốt

–         Giúp đỡ người khác mở rộng các mối quan hệ của họ đồng thời mở rộng các mối quan hệ của bản thân

–         Nỗ lực xây dựng những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi

–         Tích cực tìm kiếm những cơ hội mang lại lợi ích cho đồng nghiệp, khách hàng…

–         Khi nảy sinh những bất đồng, nỗ lực tìm ra giải pháp mang lại sự nhất trí của cả hai bên

Cấp 4

Một chuyên viên giỏi

–         Xây dựng và mở rộng những mạng lưới quan hệ trong và ngoài công việc, thậm chí cả những mối quan hệ vượt ra khỏi phạm vi công việc hiện tại, chẳng hạn quan hệ với khách hàng tiềm năng, những đối tác có thể cung cấp thông tin và sự hỗ trợ cần thiết trong tương lai

–         Định hướng và nuôi dưỡng các mối quan hệ hiện thời và xây dựng những mối quan hệ tiềm năng để đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng đến việc xây dựng quan hệ bạn có thể bị xem là người cơ hội, không thật, nhiều mưu kế. Bạn cũng có thể quá chú trọng vào việc làm hài lòng người khác mà không dám bày tỏ quan điểm cá nhân, hoặc không tập trung vào hoàn thành công việc của mình.

2. Hướng dẫn thực hành – những điều cần thường xuyên suy ngẫm  và thực hiện

Để đánh giá năng lực này, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau:

ü      Tôi có phải là người lười giao tiếp hay không?

ü      Tôi có luôn thể hiện chân thành và cởi mở khi giao tiếp hay không?

ü      Tôi có luôn chú ý lắng nghe người khác và chia sẻ các mối quan tâm với họ hay không?

ü      Tôi có cố gắng giúp đỡ người khác trong khả năng của mình hay không?

ü      Tôi làm gì để cập nhật thông tin về đối tác?

Hướng dẫn thực hành:

ü      Tìm hiểu và chia sẻ các mối quan tâm, các hoạt động và nhu cầu của các đối tác trong và ngoài công ty, lắng nghe ý kiến của họ với một thái độ chân thành và nhã nhặn

ü      Lưu giữ thông tin về các đối tác để luôn có thể liên lạc với họ khi cần thiết

ü      Giao thiệp và liên lạc thường xuyên dưới nhiều hình thức khác nhau (email, điện thoại, gặp gỡ trực tiếp) với đồng nghiệp, khách hàng, bạn hàng, nhà cung cấp…

ü      Nếu có thể, tổ chức và tham gia vào các sự kiện, các hoạt động, các tổ chức xã hội và chuyên ngành, để tạo cơ hội giao thiệp với các đối tác khác nhau. Chọn hình thức và địa điểm sao cho phù hợp với các đối tác mình đang muốn xây dựng quan hệ

ü      Khi có sự bất đồng, cần chú ý:

–         Tập trung vào những điểm tốt của họ, thay vì xoáy sâu vào những khiếm khuyết của họ;

–         Tập trung vào vấn đề đang tranh luận, tránh công kích cá nhân;

–         Hỏi những câu hỏi mở để khuyến khích họ trình bày quan điểm và lắng nghe ý kiến của họ;

–         Tìm kiếm những ý kiến chung, và dựa vào đó để đạt được kết quả thỏa mãn được cả hai bên;

–         Tạo ra một bầu không khí cởi mở và tin cậy lẫn nhau.

ü      Xây dựng mối liên lạc hai chiều, để có thể vừa truyền bá những thông tin quan trọng, vừa thu được phản hồi từ phía đối tác (chẳng hạn thực hiện điều tra khách hàng dưới nhiều hình thức khác nhau)

ü      Tìm một nhà quản lý trong công ty rất giỏi về kỹ năng này. Phỏng vấn họ về một số trường hợp họ đặc biệt thành công nhờ xây dựng quan hệ. Đề nghị người đó hướng dẫn bạn về kỹ năng này, các chiến thuật và phương pháp họ đã sử dụng.Ghi lại những nhận xét của người đó về kỹ năng xây dựng quan hệ của bạn.

ü      Tổ chức một cuộc họp để nhóm của bạn suy nghĩ, đưa ra các ý tưởng về các chiến thuật và phương pháp xây dựng quan hệ với các đối tác khác nhau. Tìm kiếm thông tin phản hồi từ các thành viên trong nhóm về kỹ năng xây dựng quan hệ của bạn.

3. Chương trình đào tạo

No Khóa đào tạo
1
  • Business Relationships Building
2
  • Developing suppliers and customers network
No Khóa đào tạo
1
  • Building Better Work Relationships Simulation
2
  • Building Effective Interfunctional Relationships
3
  • Building Effective Intercultural Relationships
4
  • Building Relationships to Get Results
5
  • Successful Coaching Relationships
6
  • Building Relationships for Continuing Success


4.Tự nghiên cứu

Đầu sách quan trọng cần nghiên cứu:

ü      PDI’s Successful Manager’s Handbook (Bản năm 1992 hoặc 1996)

http://www.personneldecisions.com/publications/smh_seventhedition.asp

Các tài liệu tham khảo khác:

ü      Cases in collective bargaining & industrial relations: A decisional approach / Raymond L. Hilgert

ü      An introduction to collective bargaining and industrial relations / Harry C. Kats, Thomas A. Kochan

ü      Organization, Regulations, and Courses

ü      Contemporary management / Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Charles W.L. Hill

ü      Breakthrough Networking: Building Relationships That Last, Second Edition

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0964883937/qid=1104295008/sr=1-1/ref=sr_1_1/103-1623413-9025439?v=glance&s=books

ü      Labor relations : Development, structure, process / John A. Fossum

ü      Supervision Today! / Stephen P. Robbins

ü      Supervision – key link to productivity, 5th Edition, Leslie W.Rue and Lloyd L.Byars (1996)

ü      Essentials of Organizational Behavior, 4th Edition, Stephen P.Robbins (1994)

ü      Management of Organizational Behavior: Utilizing human resource, 3rd Edition, Paul Hersey and Kenneth H.Blanchard (1977)

ü      Economics of the Employment Relationship / Robert J. Flanagan, Scott Foresman and Company, 1985

ü      Economic of the employment relationship

ü      Labor relations / A.A. Sloane

ü      Work Hazards and Industrial Conflict / Carl Gersuny. – Hanover : Univ. Press of New England, 1981

5. Chú ý

Nếu bạn quá chú trọng vào kỹ năng trên, có thể:

ü            Tạo ra ấn tượng là một người cơ hội, không thật, nhiều mưu kế

ü            Không được mọi người tin tưởng và tín nhiệm

ü            Dành quá nhiều thời gian cho việc xây dựng các mối quan hệ mà không tập trung vào các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

Để tránh quá chú trọng vào kỹ năng trên, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

ü            Liệu tôi có quá say mê với việc tạo ra không khí cởi mở, tin cậy trong nhóm mà không chú trọng tới hoàn thành công việc không?

ü            Liệu tôi có quá chú trọng vào việc lắng nghe người khác chứ không phải là chú trọng vào việc bày tỏ quan điểm của mình không?

ü            Tôi có chỉ tập trung vào xây dựng các mối quan hệ có lợi cho mình, mà bỏ qua các mối quan hệ khác trong đó tôi có khả năng giúp đỡ người khác hay không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: