Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Posted by nqcentre on November 2, 2008

 

Bạn có thể xem các bài về kỹ năng giải quyết vấn đề như sau:

Quy trình giải quyết vấn đề

6 kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản

 

Download tài liệu tham khảo về kỹ năng giải quyết vấn đề:

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Advertisements

4 Responses to “Kỹ năng giải quyết vấn đề”

  1. […] Kỹ năng giải quyết vấn đề […]

  2. […] Kỹ năng giải quyết vấn đề […]

  3. […] Kỹ năng giải quyết vấn đề […]

  4. […] Kỹ năng giải quyết vấn đề […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: