Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Kỹ năng tư duy hệ thống

Posted by nqcentre on November 1, 2008

Tư duy hệ thống trong quản trị doanh nghiệp là gì?

Tư duy hệ thống trong quản trị doanh nghiệp được hiểu là cách tư duy giải quyết vấn đề chặt chẽ và có mối liên quan giữ các hệ thống quản trị ngành dọc, ngang khi giải quyết một vấn đề.

Hệ thống các ngành dọc: liên quan đến các chủ thể liên quan như nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý, nhân viên.  Bạn cần xem xét các lợi ích thống nhất và đối lập của các chủ thể này.

Hệ thống ngang là bạn xem xét vấn đề đó một cách có hệ thống để xem xét chiến lược của vấn đề đó, các vấn đề liên quan đến thương hiệu, marketing, bán hàng; các vấn đề liên quan đến cung ứng, sản xuất, chất lượng; quản trị nguồn nhân lực và tài chính kế toán.

Bạn xem các tài liệu về kỹ năng tư duy hệ thống theo các đường link sau:

Tư duy hệ thống cơ bản

Tư duy hệ thống phần 1

Tư duy hệ thống phần 2

12 nguyên tắc cơ bản của phương pháp hệ thống

Bản đồ tư duy – Công cụ tổ chức thông tin và tăng cường tư duy

 

Tài liệu download kỹ năng tư duy hệ thống tham khảo:

Tư duy hệ thống và đổi mới tư duy

Advertisements

6 Responses to “Kỹ năng tư duy hệ thống”

  1. […] Kỹ năng tư duy hệ thống […]

  2. […] Kỹ năng tư duy hệ thống […]

  3. […] Kỹ năng tư duy hệ thống […]

  4. […] Kỹ năng tư duy hệ thống […]

  5. […] Kỹ năng tư duy hệ thống […]

  6. […] 5. Kỹ năng tư duy hệ thống […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: