Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Kỹ năng lập kế hoạch

Posted by nqcentre on November 1, 2008

Bạn có thể xem các bài viết sau:

Kỹ năng lập kế hoạch phần 1

Kỹ năng lập kế hoạch phần 2

Lập kế hoạch và lịch trình công việc

Lập kế hoạch hiệu quả

 

Download tài liệu tham khảo:

Kỹ năng lập kế hoạch

Advertisements

4 Responses to “Kỹ năng lập kế hoạch”

  1. […] Kỹ năng lập kế hoạch […]

  2. […] Kỹ năng lập kế hoạch […]

  3. […] Kỹ năng lập kế hoạch […]

  4. […] Kỹ năng lập kế hoạch […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: