Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Năng lực cốt lõi – Core Competencies

Posted by nqcentre on October 22, 2008

Năng lực cốt lõi hiểu cơ bản là những khả năng của doanh nghiệp làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh về các nguồn lực, công nghệ, bán hàng v.v. Bạn tham khảo về năng lực cốt lõi theo các bài viết dưới đây.

Năng lực cốt lõi là gì?

Bàn về năng lực cốt lõi

Bàn về Năng lực cốt lõi: Core Competencies

Lại nói thêm về năng lực cốt lõi

Sáng tạo từ năng lực cốt lõi

Đa dạng hóa và năng lực cốt lõi

Nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu nội tại

Advertisements

6 Responses to “Năng lực cốt lõi – Core Competencies”

  1. […] Năng lực cốt lõi – Core Competencies […]

  2. […] Năng lực cốt lõi – Core Competencies […]

  3. […] Năng lực cốt lõi – Core Competencies […]

  4. […] Năng lực cốt lõi – Core Competencies […]

  5. […] Năng lực cốt lõi – Core Competencies […]

  6. […] Năng lực cốt lõi – Core Competencies […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: