Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Phần mềm quản lý nhân sự Spec HRM 2.0

Posted by nqcentre on June 15, 2008

 

Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu nhân sự

 

Ngôn ngữ thiết kế

Ngôn ngữ lập trình:                                 VB.Net

Ngôn ngữ dữ liệu:                                   SQL Server 2003

Báo cáo:                                                 Crystal Report

Độ tin cậy và bảo mật cao

Spec H2.0 đưc xây dựng với các tính năng bảo mật cao, khả năng phân quyn đến từng thao tác của ngưi sử dụng như: thêm, chnh sửa, xoá, xem.

chế tự động sao lưu đồng bộ hoá dữ liệu trong nội bộ giữa các chi nhánh trong

hệ thống giúp Spec trở nên hiệu quả đối với những doanh nghiệp có nhiều chi nhánh.

Sử dụng đơn giản

Spec H2.0 đưc thiết kế theo giao diện đơn giản giúp ngưi sử dụng dễ dàng trong thao tác và sử dụng.

Các  công  cụ  tìm  kiếm  nhanh  chóng   hiệu  quả  nhằm  tiết  kiệm  thời  gian  cho  ngưi quản tr.

Nhiều công cụ hỗ trợ

Công cụ sao lưu (backup) dữ liệu tự động: ngưi dùng tự đnh nghĩa khoản thời gian cho việc sao lưu dữ liệu của hệ thống.

Công cụ tìm kiếm dữ liệu: ngưi dùng th m kiếm thông tin trong chương trình theo nhiều tiêu thức khác nhau.

Công cụ xuất dữ liệu ra các đnh dạng khác như: excel, dbf, gửi mail…

Khả năng mở rộng của hệ thống

Khả năng kết nối với các module khác như: kế toán, qun khách hàng, qun sản xuất, ERP…


CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

 

 

1.       Thiết lập và điều chnh cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp dễ dàng thiết lập và thay đổi theo:

   Danh mục phòng ban, tổ chức.

   Sơ đồ tổ chức thể hiện dưi dạng cây thư mục.

   Danh mục chức vụ hiện có của doanh nghiệp.

   Danh mục chức danh tương ứng tại các phòng ban.

   tả công việc tương ứng với các vị trí làm việc.

Việc điều chnh cơ cấu nhân sự đưc thực hiện tự động qua hệ thống các quyết đnh:

   Quyết đnh bổ nhiệm vị trí công tác.

   Quyết đnh thuyên chuyn.

   Quyết đnh nghỉ việc.

   Quyết đnh thử việc.

   Quyết đnh khác.

2.       Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên

Phần mềm cho phép ghi nhn và lưu trữ thông tin đy đủ nhất về cá nhân nhân viên:

   Thông tin lý lịch cá nhân.

   Thông tin về chuyên môn.

   Thông tin về quan hệ gia đình.

   Thông tin tham gia đoàn thể xã hội.

   Thông tin về quá trình bản thân.

3.       Thực hiện các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên nhanh chóng

   Tìm kiếm dựa trên thông tin chính xác hoặc tìm kiếm gần đúng.

   Cho phép kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm.

4.       Ghi nhận thông tin về quá trình làm việc và năng lực của nhân viên

Toàn bộ thông tin về quá trình làm việc của nhân viên tại doanh nghiệp sẽ đưc ghi nhận chi tiết:

   Thông tin về các quyết đnh khen thưng, kỷ luật liên quan đến nhân viên.

   Thông tin về các vị trí đã và đang làm việc qua các quyết đnh thuyên chuyn.

   Thông tin về quá trình đi công tác.

   Thông tin về các vị trí kiêm nhim.

Thông tin về năng lực của nhân viên đưc ghi nhận theo:

   Kết quả qua các đợt đánh giá nhân viên.

   Chuyên môn và kết quả các chương trình đào tạo.

5.       Thực hiện chấm công và tính lương

   Thực hiện các hình thức chấm công theo ca làm việc, theo giờ.

   Thiết lập và thực hiện tính lương theo các phương án:

·          Tính lương theo giờ.


·          Các khoản phụ cấp.

·          Tính lương khoán.

   Quản lý phụ cấp, tin thưng, các loại phí và lệ phí, theo dõi tạm ứng nhân viên.

   Quá trình chi trả lương cho nhân viên: số phải trả, số thực trả, số lần chi trả

ơng.

6.       Quản lý và theo dõi các khoản phải nộp cho Nhà nước

Theo dõi các khoản phải nộp gồm:

   Bảo hiểm xã hội

   Bảo hiểm y tế

   Thuế thu nhp cá nhân

7.       Theo dõi hợp đồng lao động

   Quản lý thông tin về hợp đồng lao động của từng nhân viên.

   Các hình thức hợp đồng lao động do ngưi dùng tự thiết lập.

   Theo dõi hợp đồng lao động: thông báo sắp hết hạn hợp đồng lao động, thực hiện gia hạn và thông tin về gia hạn hợp đồng.

8.       Ghi nhận và theo dõi thông tin tuyển dụng

Toàn bộ thông tin về quá trình tuyn dụng đưc ghi nhận từ khi xác đnh nhu cầu tuyển dụng cho tới khi hoàn thành đợt tuyển dụng, bao gồm:

   Thông tin về các đợt tuyển dụng.

   Yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban cho từng vị trí trong từng đợt tuyển dụng.

   Thông tin về ứng viên tham gia ứng tuyển.

   Kết quả tuyển dụng.

   Thông tin về quyết đnh và quá trình thử việc.

9.       Báo cáo nhân sự:

   Các loại danh sách nhân viên theo đơn vị – phòng ban, chức vụ, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.

   Danh sách nhân viên theo thông tin cá nhân: dân tộc, tôn giáo, lý lịch cá nhân…

   Danh sách các đơn vị – phòng ban.

   Danh sách khen thưng, kỷ luật, nhân viên đi công tác trong nưc, nưc ngoài, nhân viên nghỉ việc, thuyên chuyn công tác,…

   Bảng đánh giá của từng nhân viên theo các chỉ tiêu đánh giá.

   Các báo cáo tuyển dụng.

   Các báo cáo về chấm công, tin lương.

   Các báo cáo về hợp đồng lao động.

Nguồn: http://www.brosoftvn.com/index.php?id=9

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: