Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Chăm sóc khách hàng

Posted by nqcentre on May 26, 2008

Chăm sóc khách hàng (hay dịch vụ khách hàng – Customer Care) là tất cả những gì cần thiết mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng, tức là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ các khách hàng mình đang có.  (Theo Vietmanage)

Bạn có thể tham khảo các tài liệu chăm sóc khách hàng như sau:

Chăm sóc khách hàng là gì?

Các biện pháp chăm sóc khách hàng

Thương hiệu và Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Sáu bí quyết giúp bạn chăm sóc khách hàng tốt nhất

Chăm sóc khách hàng, nghề đầy tiềm năng

Thương hiệu và Dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Download tài liệu chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Bán hàng và chăm sóc khách hàng

Bạn có thể xem các tài liệu khác về: quản trị bán hàng.

Advertisements

3 Responses to “Chăm sóc khách hàng”

  1. […] Xem thêm bài khác về: Chăm sóc khách hàng […]

  2. […] Xem thêm bài khác về: Chăm sóc khách hàng […]

  3. […] Sáu bí quyết giúp bạn chăm sóc khách hàng tốt nhất Chăm sóc khách hàng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: