Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị bán hàng download phần 8

Posted by nqcentre on April 26, 2008

 Bạn có thể download các tài liệu về quản trị bán hàng theo các đường link sau:

1.  Hướng dẫn quản trị mối quan hệ khách hàng —download

2.  Hệ thống nhận diện thương hiệu — download.

4.   Download tài liệu quá trình quản lý sự thoả mãn khách hàng powerpoint — download

3.  Quản trị chiến lược giá cả trong KD —-download

5. Tài liệu nghiên cứu về quản trị khách hàng 43 pages — download

6. Thấu hiểu người tiêu dùngdownload

7. Quản trị chiến lược và bsc—download.

8.  Định hướng tập trung marketing –download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: