Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Download tài liệu quản trị bán hàng phần 2

Posted by nqcentre on April 24, 2008

1.      Chương 16. Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

2.      Chương 17. Chiến lược và cơ cấu tổ chức bộ phận bán hàng

3.   Chương 18. Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: