Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

ISO 14000 là gì?

Posted by nqcentre on April 20, 2008

 

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm các tiêu chuẩn liên quan với Hệ Thống Quản Lý Môi Trường (HTQLMT), như tài liệu ISO 14001 và 14004 và những tiêu chuẩn liên quan với các công cụ Quản Lý Môi Trường (QLM 

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường dựa trên:

  • Các thông lệ quản lý tốt được thừa nhận về quản lý môi trường trên phạm vi quốc tế,

  • Các thành tựu của khoa học quản lý.
  • Được ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế – ISO – là tổ chức tập hợp của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia,
  • Có thể áp dụng cho mọi loại hình Doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, mọi quy mô.

Ai cần ISO 14000?

Các Doanh nghiệp muốn:

  • Tự khẳng định sự tuân thủ của mình với các chính sách về môi trường,
  • Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác,
  • Được chứng nhận bởi bên thứ ba cho hệ thống quản lý môi trường của mình.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: