Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quy trình giao hàng bán sỉ

Posted by nqcentre on March 27, 2008

Quy trình giao hàng bán sỉ

I. MỤC ĐÍCH:

– Hướng dẫn các bước giao hàng cho nhà phân phối.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

– Áp dụng cho bộ phận kinh doanh bán sỉ của công ty.

III. TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

– Không có.

IV. NỘI DUNG

1. Nhập hàng về kho nội bộ:

– Hàng tháng, hoặc khi phát sinh nhu cầu giao hàng, giám đốc kinh doanh ghi lệnh đề nghị giao hàng về kho hàng tổng của công ty.

– Dựa trên đề xuất, Bộ phận cung ứng điều động hàng từ kho tổng về kho nội bộ của công ty.

2. Lập phiếu xuất hàng

– Cán bộ kinh doanh lập phiếu đề nghị xuất bán hàng/hoặc phiếu yêu cầu xuất hoá đơn ghi rõ nội dung tên hàng, giá, chiết khấu, thưởng, bảo vệ giá (nếu có) trình Giám đốc/Phó giám đốc trung tâm kinh doanh hoặc trưởng/phó phòng kinh doanh xem xét phê duyệt.

– Sau khi phiếu đề nghị xuất hàng được duyệt, cán bộ kinh doanh chuyển phiếu cho phòng kế toán để ghi hoá đon bán hàng.

3. Lập hoá đơn bán hàng

– Dựa trên thông tin của bộ phận kinh doanh, phòng kế toán lập hoá đơn bán hàng.

– Khi lập hoá đơn bán hàng, nhân viên kế toán phải kiểm tra với đơn đặt hàng đã duyệt hạn mức tín dụng xem có phù hợp hay không?

– Sau khi ghi xong, kế toán chuyển cho bộ phận giao nhận để thực hiện thủ tục xuất hàng.

– Chuyển phiếu đề nghị xuất bán hàng/hoặc phiếu yêu cầu xuất hoá đơn/hoặc thông tin bán hàng cho kế toán kiểm tra lại các thông tin trên để lập hoá đơn bán hàng

4. Giao hàng:

4.1 Nhà phân phối đến trực tiếp để nhận hàng:

– Khi nhà phân phối tới thì phải có giấy giới thiệu người nhận hàng hoặc giấy uỷ quyền thường xuyên.

– Dựa trên hoá đơn xuất hàng, nhân viên kho ghi phiếu xuất hàng sau đó giao hàng cho nhà phân phối.

– Nhà phân phối nhận hàng xong phải ký nhận vào phiếu xuất hàng của kho.

– Sau khi giao hàng, kho bấm phiếu giới thiệu và phiếu giao hàng và chuyển bản chính phiếu giao hàng về phòng kế toán để tính toán công nợ.

(Trích một phần quy trình giao hàng bán sỉ)

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Quy trình giao hàng bán sỉ”

  1. […] Xem tại đây Quy trình giao hàng bán sỉ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: