Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quy định tuần tra bộ phận bảo vệ

Posted by nqcentre on March 22, 2008

QUY TRÌNH TUẦN TRA BỘ PHẬN BẢO VỆ   

I/ MỤC ĐÍCH:          

         Hướng dẫn các nguyên tắc và cách thức tuần tra cho nhân viên bảo vệ. 

II/ PHẠM VI: 

         Áp dụng cho bộ phận bảo vệ của khách sạn./. 

III/ ĐỊNH NGHĨA: Không có. 

IV/ NỘI DUNG: 

1.      Nội dung tuần tra: 

Việc tuần tra trong khách sạn bao gồm các công việc sau. 

         Kiểm soát việc giao ca, chuyển ca của các bộ phận. 

         Tuần tra phòng ngừa cháy nổ. 

         Kiểm tra việc ngắt điện, các máy tính…của bộ phận văn phòng. 

         Kiểm tra việc khoá cửa của khu văn phòng, kho… 

         Tuần tra các vị trí có khả năng bị đột nhập từ hành lang. 

         Tuần tra các khu vực hành lang và các tầng.  

2.      Kế hoạch tuần tra 

         Kế hoạch tuần tra do Trưởng phòng bảo vệ lập  

         Tuần tra đột xuất 

3.      Quy định về tuần tra 

         Người được phân công tuần tra phải đảm bảo tuần tra đúng thời gian, địa điểm. 

         Trong trường hợp do phải thực hiện các công việc đột xuất thì thời gian tuần tra có thể thay đổi nhưng không quá +/- 45 phút theo thời gian quy định. 

         Trong các địa điểm tuần tra theo kế hoạch, nhân viên tuần tra phải bấm thẻ chấm công theo quy định. 

         Trong thời gian tuần tra, nếu phát hiện bất kỳ sự vụ nào phải giải quyết theo hướng dẫn xử lý tình huống cho bộ phận bảo vệ. 

         Khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra phải mang theo đèn pin, dụng cụ phòng vệ và mặc đồng phục thẻ tên đầy đủ theo quy định. 

V/ BIỂU MẪU KÈM THEO: 

1.   Kế hoạch tuần tra.  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: