Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Thủ tục xử lý lao động trẻ em, chưa thành niên

Posted by daviadmin on March 15, 2008

THỦ TỤC XỬ LÝ

LAO ĐỘNG TRẺ EM, CHƯA THÀNH NIÊN

1. Mục đích:

Việc thực hiện thủ tục xử lý lao động trẻ em và lao động chưa thành niên nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000:2001 và hướng dẫn cách thức xử lý khi phát hiện có lao động trẻ em, lao động chưa thành niên đang làm việc tại Công ty.

2. Phạm vi:

Thủ tục này áp dụng cho lao động trẻ em, lao động chưa thành niên đang làm việc tại Công ty trong phạm vi khối văn phòng và xí nghiệp may.

3. Định nghĩa:

3.1 Lao động trẻ em: là lao động có tuổi chưa đủ 15 tuổi.

3.2 Lao động chưa thành niên: là lao động có tuổi đủ 15 tuổi và chưa đủ 18 tuổi .

3.3 Người phát hiện: Là các Bộ phận, cá nhân trong Công ty và các bên liên quan phát hiện ra lao động chưa thành niên, lao động trẻ em.

3.4 Công việc phù hợp: là công việc đối với lao động trẻ em, lao động chưa thành niên không ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, không thuộc công việc có tính độc hại nguy hiểm, thời gian tổng cộng của việc học tập, đi lại (đi làm và đi học) và thời gian làm việc không quá 10 giờ một ngày và 42 giờ một tuần.

3.5 Đại diện gia đình lao động trẻ em : Là cha mẹ, ông bà nội ngoại, anh chị, cô dì chú bác ruột, người giám hộ.

3.6 Các từ viết tắt :

– Lao động trẻ em : LĐTE

– Lao động chưa thành niên : LĐCTN

– Tổ chức Hành chánh : TCHC

– Cán bộ Công nhân viên : CBCNV

4. Nội dung :

Công ty nghiêm cấm CBCNV Công ty tham gia hay ủng hộ việc sử dụng LĐTE, LĐCTN trong Công ty. Trong trường hợp phát hiện có LĐTE, LĐCTN làm việc trong Công ty thì xử lý theo trình tự như dưới đây :

Khi phát hiện LĐTE, LĐCTN, Phòng TCHC, Bộ phận nơi LĐTE và/hoặc LĐCTN đang làm việc, các Bộ phận, các nhân trong Công ty và các bên quan tâm khác ( gọi chung là người phát hiện) thông báo cho Phòng TCHC tên và Bộ phận của LĐTE và/hoặc LĐCTN đang làm việc.

– Phòng TCHC có trách nhiệm phối hợp với các Bộ phận và cá nhân liên quan kiểm tra tuổi chính xác của người được phát hiện. Việc kiểm tra tuổi dựa trên các biện pháp như phỏng vấn trực tiếp công nhân, kiểm tra chứng minh nhân dân và hồ sơ của công nhân, kiểm tra giấy khai sinh, nhờ địa phương nơi công nhân sinh hoặc thường trú xác minh. Ngoài ra cũng cần xác định các yếu tố về trình độ học vấn, nơi tạm trú, Bộ phận đang công tác hiện tại của người bị phát hiện.

.

– Khi xác định được tuổi chính xác của người được phát hiện thì Phòng TCHC thông báo cho người phát hiện, các bên quan tâm kết quả (nếu được yêu cầu) và báo cáo ĐDLĐ thực hiện hành động khắc phục như sau:

1. Đối với LĐTE:

– Phòng TCHC trao đổi ngay với Trưởng Bộ phận nơi LĐTE đang làm việc để bố trí công việc phù hợp cho LĐTE trong thời gian chờ thương lượng. Thời gian chờ thương lượng không qúa 3 tuấn.

– Phụ trách nhân sự trao đổi với đại diện gia đình LĐTE về việc gia đình cử người làm thay. Trong trường hợp không cử được người làm thay mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì Công ty trợ cấp một khoản tiền trong giới hạn cho phép để bù phần thu nhập bị mất đi do LĐTE đó không đi làm.

– Phụ trách nhân sự trao đổi với đại diện gia đình LĐTE về việc gia đình để cho LĐTE này đi học, Công ty sẽ trả các khoản chi phí liên quan như học phí, tiền sách vở, quần áo … Đại diện gia đình LĐTE phải đảm bảo về việc để cho LĐTE đó được đi học.

– Hàng quí, Công ty liên hệ với gia đình và trường học để cập nhật vào phiếu thông tin theo dõi. Riêng mục sức khỏe thì cập nhật sáu tháng một lần.

– Khi LĐTE đủ 15 tuổi Công ty mời lao động trẻ em vào làm việc tại Công ty, nếu LĐTE không đồng ý thì quan hệ giữa Công ty và LĐTE chấm dứt. Nếu LĐTE đồng ý thì sẽ áp dụng thủ tục như LĐCTN. Khoảng thời gian mà LĐTE đã làm trong công ty sẽ được bảo lưu để tính các chế độ về Bảo hiểm xã hội, thâm niên công tác, thưởng… theo qui định của Công ty.

2. Đối với LĐCTN:

– Phòng TCHC trao đổi ngay với Trưởng bộ phận nơi LĐCTN đang làm việc bố trí công việc phù hợp cho LĐCTN (xem định nghĩa ở trên).

– Khi LĐVTN đủ 18 tuổi thì Phòng TCHC chuyển tên LĐCTN khỏi danh sách LĐCTN và thông báo cho các bên quan tâm biết, ghi kết luận vào phiếu theo dõi, lưu hồ sơ.

– Thời gian LĐCTN làm việc tại Công ty được bảo lưu để tính các chế độ về Bảo hiểm xã hội, thâm niên công tác, thưởng … theo qui định của Công ty.

– Phòng TCHC có trách nhiệm theo dõi, cập nhật thông tin vào phiếu theo dõi LĐCTN (mã số: )

5. Tài liệu tham khảo:

Xem thêm về quản lý trách nhiệm xã hội SA 8000

6. Phụ lục:

Danh sách lao động trẻ em (mã số: 0003)

Danh sách lao động chưa thành niên (mã số: 0004)

Phiếu theo dõi LĐTE (mã số: 0005) Phiếu theo dõi LĐCTN (mã số: 0006)

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Thủ tục xử lý lao động trẻ em, chưa thành niên”

  1. […] Xem tại đây   Thủ tục xử lý lao động trẻ em, chưa thành niên […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: