Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Tài liệu demo xây dựng quy chế lương

Posted by daviadmin on March 13, 2008

Tài liệu demo xây dựng quy chế lương

1. Xây dựng quỹ lương

Nếu trường hợp quỹ lương phụ thuộc vào doanh số và lợi nhuận. Theo phương pháp này, mỗi bộ phận gián tiếp, bộ phận quản lý ngoài lương cơ bản, phụ cấp trách nhiệm thì phần còn lại tùy thuộc vào kết quả doanh số và lợi nhuận.

Tỷ lệ hưởng của từng bộ phận do công ty quy định tùy theo phương pháp phân bổ chi phí, lợi nhuận của từng công ty.

Các phương pháp để tính thu nhập:

– Thu nhập của nhân viên bao gồm: lương cơ bản, phụ cấp chức vụ, và thưởng. Mức thưởng của toàn bộ bộ phận = 2 % lợi nhuận (ví dụ), sau đó mức độ thưởng của từng nhân viên sẽ được phân phối lại từ quỹ thưởng chung. Tham khảo bảng excel bảng lương thưởng phần 1.

– Mỗi bộ phận sẽ được thưởng theo lợi nhuận từng tháng, tuy vậy công ty cam kết mức thu nhập sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu. Thu nhập = lương cơ bản + phụ cấp chức vụ + thưởng. Trong đó tổng quỹ thưởng = tổng quỹ thưởng lợi nhuận cho toàn bộ phận – tổng quỹ lương cơ bản – tổng quỹ phụ cấp chức vụ. Phần thưởng của mỗi cá nhân . Tham khảo bảng excel bảng lương thưởng phần 2.

Tham khảo thêm về xây dựng quy chế lương.

2. Xây dựng mức lương sàn:

Xây dựng mức lương sàn tức là xây dựng mức thu nhập bậc1 của tất cả các chức danh. Trong bảng tham khảo dưới đây, công ty còn phải tiến hành điều chỉnh lại mức thu nhập sàn do cần phải điều chỉnh lại cơ cấu thu nhập (tất nhiên là tổng thu nhập vẫn không đổi).

clip_image002[6]

3. Xây dựng thang bảng lương hoàn chỉnh

Bảng lương hoàn chỉnh bao gồm 5 sheet như dưới đây, bảng này chưa tính đến mức thu nhập trần, vì khi bạn tính được mức thu nhập trần (theo hướng dẫn phần 9 – hoàn thiện bảng lương) bạn sẽ xác định lại mỗi chức danh có bao nhiêu bậc lương).

clip_image004[6]

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Tài liệu demo xây dựng quy chế lương”

  1. […] Xem tại đây —> Tài liệu demo xây dựng quy chế lương. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: