Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Mẫu quy định đánh giá công việc

Posted by daviadmin on March 13, 2008

MẪU QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Nhằm đánh giá chính xác công việc thực hiện mỗi CNV của công ty, BGĐ quy định việc đánh giá thực hiện công việc như sau:

1. Thời gian đánh giá: Thực hiện hàng tuần, vào cuối tuần. Cuối tháng sẽ tiến hành tổng hợp để tính điểm đánh giá của từng nhân viên.

2. Hình thức đánh giá: việc đánh giá thực hiện bằng biễu mẫu kèm theo quy định này. Việc đánh giá do Trưởng bộ phận thực hiện.

3. Nội dung đánh giá:

Tiêu chuẩn

Mức độ đánh giá

 

1-3

3-5

5-6.5

6.5-8

8-10

Chất lượng công việc

Không đảm bảo theo yêu cầu 3 lần trở lean/tháng hoặc 1-2 lần nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty.

Không đảm bảo theo yêu cầu 1- 2 lần/tháng.

Đảm bảo theo đúng yêu cầu

Đảm bảo công việc có chất lượng tốt, được khách hàng, đồng nghiệm đánh giá cao.

Hoàn thành công việc với chất lượng tốt, đem lại giá trị cao cho công ty.

Thời gian hoàn thành công việc

Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 3 lần trở lên/tháng Hoặc không hoàn thành 1-2 lần/tháng, nhưng ảnh hưởng nghiệm trọng.

Không hoàn thành công việc không đúng thời hạn 1 – 2 lần/tháng

Hoàn thành công việc đúng thời hạn

Hoàn thành công việc trước thời hạn

Hoàn thành công việc trước thời hạn, việc hoàn thành trước thời hạn mang lại giá trị cao cho cty.

Cải tiến

0 tính

0 tính

Mặc định được 5 điểm, nếu có có tiến nhỏ

Có cải tiến, quy giá trị lớn hơn 1 triệu hoặc có giá trị

Cải tiến có giá trị lớn hơn 5 triệu.

Quy định

Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 2 lần/tháng

Vi phạm quy định ở mức nghiêm trong, 1 lần/tháng. Hoặc Vi phạm quy định không nghiệm trọng 2 lần trở lên /tháng

Vi phạm quy định không nghiệm trọng 1 lần/tháng

Không vi phạm

Không vi phạm + phát hiện ra vi phạm

Tài liệu này thuộc phần quy trình quản trị nhân sự version 1.0. Bạn có thể tìm kiếm các tài liệu tốt hơn trong phần:

02. Danh mục tài liệu quy trình quản trị nhân sự verion 3.0.

46. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc theo KPI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: