Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Mẫu phiếu thanh lý khi nghỉ việc

Posted by daviadmin on March 13, 2008

PHIẾU THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

 

Tham khảo thêm: tài liệu quy trình quản trị nhân sự.

Họ tên::…………………………..Số CMND:……………….Cấp bởi CA tỉnh……

Phòng ban………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………….

Ngày vào làm Công ty :…………………………….. Hợp đồng Số

Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực :………. ……………………………..SDT:…………………….

1. Kết quả bàn giao công việc:

 

 

2. Kết quả bàn giao hồ sơ:

 

 

3. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.

 

 

4. Thanh toán chế độ:

 

Stt

Khoản thanh toán, giảm trừ

Số lượng

Mức

Thành tiền

Ghi chú

1

Các khoản giảm trừ

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

2

Các chế độ nghỉ việc

 

 

 

 

2.1

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

3

Lương và các khoản phụ cấp

 

 

 

Ghi chú phần tổng cộng

Phần chi tiết theo bảng lương

4

Trách nhiệm bồi thường

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

 

 

5

Phí đào tạo

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

6

Phí liên quan tài sản

 

 

 

 

7

Khác

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:…………………………….

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:…………………………

5. Các hồ sơ chứng từ nhận lại:

Sổ Bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………………

Hồ sơ cá nhân:……………………………………………………………………….

Ý kiến của người nghỉ việc

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ý kiến của Quản lý

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Ý kiến của Phòng nhân sự

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Người nghỉ việc Quản lý Phòng nhân sự

 

Nguồn: NQ center

Advertisements

One Response to “Mẫu phiếu thanh lý khi nghỉ việc”

  1. […] 2.  Phiếu thanh lý khi nghỉ việc […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: