Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Tìm kiếm thông tin trên Internet như thế nào?

Posted by nqcentre on January 18, 2008

Tìm kiếm thông tin trên Internet như thế nào?

 • Thu hẹp chủ đề, chọn những từ quan trọng, những mục quan trọng
 • Dùng các chức năng tìm kiếm (search engine):  nó có phân loại, liệt kê các chủ đề không?
  Tìm cách phối hợp, liên kết những từ quan trọng để tìm thông tin cần thiết;
  Gõ và tìm trong các công cụ tìm kiếm
 • Nhờ sự giúp đỡ của người trợ giúp nghiên cứu trong các thư viên
 • Thử vào các trang web có tiếng, có các đánh giá, chọn lọc…
 • Xem các trang web chuyên về chủ điểm đang cần nghiên cứu
  có thể mục lục, tuyển tập liệt kê theo chủ đề…
 • Xem xét kết quả mà chức năng tìm kiếm đưa ra.
  Nếu có quá nhiều kết quả, quay lại và thêm từ cho ô tìm kiếm. 
  Nếu có quá ít kết quả, thu hẹp/ xóa bớt một số từ trong ô tìm kiếm hoặc tìm từ khác thay thế.
 • Thử xem qua những kết quả đầu tiên: 
  Nếu những trang đó chưa hữu ích lắm, thử quay lại và dùng từ tìm kiếm khác
 • Sử dụng mục tìm kiếm nâng cao của chức năng tìm kiếm: 
  Các kiểu tìm có thể dựa vào

  • Kết hợp các từ khóa, bao gồm cả chuỗi Boolean tức là các từ: AND (VÀ), OR (HOẶC), NOT(KHÔNG)
  • Chỗ mà các từ khóa được tìm thấy
   ví dụ: ở tiêu đê, ở đoạn thứ nhất, hay ở đoạn mã.
  • Ngôn ngữ để tìm kiếm
  • Các trang web bao gồm các file hình ảnh, video, MP3/nhạc, ActiveX, JAVA…)
  • Thời gian các trang web được xây dựng hoặc bổ sung thông tin mới.
 • Sử dụng nhiều công cụ tìm kiếm khác nhau
  Mỗi công cụ tìm kiếm có một dữ liệu khác nhau về danh sách các trang web. Một vài công cụ tìm kiếm cỡ lớn còn tìm ra luôn cả những công cụ tìm kiếm nhỏ khác. Một công cụ tìm kiếm này cho ra ít kết quả thì một công cụ tìm khác có thể ra nhiều kết quả hơn.
 • Xem xét nội dung các trang web vừa tìm được:
  Xem hướng dẫn “Đánh giá nội dung các website”
 • Nhớ theo dõi quá trình tìm kiếm:
  Liệt kê những trang bạn đã xem qua, thời gian xem.
  Xem các trang web, đặc biệt là địa điểm và ngày bạn tìm thấy
 • Khi in ra, nhớ chỉnh chức năng in như sau
  Tiêu đề của trang web | Địa chỉ trang web | Ngày in

Tham khảo:

 • Công cụ tìm kiếm
  Search Engine Colossus có đường dẫn đến các công cụ tìm kiếm của 148 nước khác nhau.
 • Mục lục có thông tin và các đường dẫn
  Open Directory Project–(Vietnamese!); Librarians Index to the Internet; Infomine
 • Các trang web chuyên về mục cụ thể nào đó, bao gồm văn bản, đồ họa, phim, file nhạc
  Internet Directory for Botany
 • Các tài liệu, form về luật, chính sách…
  United States Government Printing Office– Phòng in ấn của chính phủ Mĩ có các thông tin chính thức từ 3 chi nhánh trên toàn nước Mĩ
 • Các dịch vụ và thông tin của các trung tâm phi lợi nhuận hay các công ti kinh doanh
 • LISTSERVs hay các nhóm thảo luận
  Xem thêm L-Soft “catalog chính thức của LISTSERV®
 • Tìm kiếm thông tin ở thư viện công cộng hoặc nơi bạn ở
  Tuy nhiên, có thể họ yêu cầu bạn phải đăng kí hoặc thẻ hội viên
 • Báo chí, tạp chí, tạp chí chuyên ngành…
  thường có thể giới hạn với những ai đăng kí mua báo, và có thể muốn xem thì phải đóng một khoản phí nhỏ.
 • Luật bản quyền quốc tế quy định việc sử dụng và tái bản các tài liệu: tất cả các thông tin phải được ghi chú nguồn gốc rõ ràng.Xem thêm Tìm kiếm cơ bản 101


  Được dịch sang Tiếng Việt bởi Nguyễn Thanh Hương, sinh viên trường Lafayette College, Pennsylvania, Hoa Kỳ, thực tập sinh của Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ- Đông Dương (US-Indochina Educational Foundation) dưới sự giúp đỡ tài chính của Quỹ Freeman Assist và sự hướng dẫn của Giáo sư Mark Ashwill. Ngoài ra, còn có sự tham gia của Đào Tú Anh (Hà Nội) và Trần Hà Hải (Thành Phố Hồ Chí Minh).

  “Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” là một trang web giáo dục được lập ra và duy trì bởi Joe Landsberger . Những lời khuyên trong cẩm nang này được các học sinh sinh viên trên nước Mỹ và thế giới sử dụng rộng rãi. Trang web này được cập nhật lần cuối vào ngày 02-11-2005. Quyền tái bản được bảo đảm nếu tái bản dưới dạng copy miễn phí, in ấn, và phân phát dưới hình thức giáo dục phi thương mại với mục đích giáo dục rõ ràng. Không cần thiết phải ghi đường link đến trang web. Xin chỉ lưu ý trang web vẫn đang tiếp tục nâng cấp thường xuyên. Vì lý do đó, xin không đăng tải nội dung trang web này trên mạng Internet mà không xin phép.”

  Thông tin về trang web và bản quyền từ năm 1996
  Trang web cá nhân của

  Help build the Guides: donate through our secure Paypal account
  Additional strategies of support

  Joe’s professional and personal webpages

  Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s

   
  %d bloggers like this: