Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Nghiên cứu môi trường

Posted by nqcentre on December 22, 2007

Chương hai: Nghiên cứu môi trường

 Nó ảnh hưởng không: to lắm – Nó là gì: rất đơn giản là những nhân tố ngoài tổ chức nhà quản trị không kiểm soát được nhưng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và kết quả của tổ chức – Loại nào? Dĩ nhiên là vĩ mô và vi mô rồiChúng ta chú ý gì khác ở môi trường nào? Một điều là tính phức tạp của môi trường được đặc trưng bởi các yếu tố ảnh hưởng đến nổ lực của các tổ chức, phức tạp thì khó quy

Advertisements

2 Responses to “Nghiên cứu môi trường”

  1. duong hong phong said

    Những tài liệu bác đưa lên đây thật bổ ích, làm cách nào e có thể lấy được full text, bác chỉ giúp nhé.
    Liên hệ với bác bằng phương thức nào???
    Cảm ơn sự đóng ghóp quí báu của bác cho cộng đồng.

  2. […] 3. Nghiên cứu môi trường […]

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: