Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị chiến lược – Kiểm tra đánh giá chiến lược

Posted by nqcentre on December 22, 2007

Chương mười: Kiểm tra đánh giá chiến lược 

Tiến  hành kiểm tra:

Xác định nội dung kiểm tra

Đạt tiêu chuẩn

Đo lường sự thực hiện

So sánh thự hiện với tiêu chuẩn

Tìm nguyên nhân sai lệch

Sửa chữa

 I. Quy định những nội dung kiểm tra

Đánh giá chiến lược, thự hiện sau khi chiến lược được thảo ra, trong khi thực hiện

Kiểm tra quản trị tập trung vào diễn tiến của những hệ thống thư yếuKiểm tra sự hoạt động tập trung của cá nhân, nhóm công tácYếu tố: lượng, chất, thời gian và chi phí

II. Đặc những tiêu chuẩn kiểm tra

1. Những tiêu chuẩn thay thế để thay thế khi khó khăn không làm được

2. Những sai số cho phép

III. Đo lường sự thự hiện

1. Thông tin cho việc đo lường thành quả·       

        Hệ thống báo cáo phát sinh đủ thông tin tin cậy·       

        Có giá trị về mặt chiến lược, triệu chứng và xu hướng tiềm tàng·       

        Phải được cấu trúc để biểu hiện sự thự hiện, dễ hàng động·       

        Đúng lúc và phát sinh đủ số lượng·       

        Loại và lưu lượng phải đơn giản, phù hợp cho mỗi nơi nhận·       

        Cũng phải nhắm vào những ngoại lệ·       

        Các loại ngân sách ?. theo lề lối kiểm tra chi phí thấp, chi cho lưu tâm đến sự biển đối, mềm dẽo kín đáo quản lý, phân tích để giải thích, phải cố hệ thống thận trọng, tiện

2. Những kỹ thuật để đo lường·       

        Những số đo về marketing (dùng tai liệu marketing)·       

        Những số đo về tài nguyên, nhân lực: số lượng, chất lượng của kết quả. Thước đo cá nhân vắng mặt, sự cố, thăng tiến, mức lương. Những sự phán xét nhân viên. ·       

        Những chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất: kiểm tra trước dữ kiện nhập. Kiểm tra đồng thời chế biến và chuyển giao. Hậu quả kiểm tra những dữ kiện xuất·       

        Kiểm toánCác câu hỏi đánh giá

1 Hệ thống quản trị chiến lược nó tồn tại cung cấp dịch vụ cho bạn làm mỗi ngày? Nó giúp bạn thế nào trong công việc
2 Hệ thống quản trị chiến lược nó tồn tại cung cấp dịch vụ mà bạn cảm thấy bảo đảm ở mức khởi đầu và thự hiện nó? Theo bạn ở phạm vi nào nó that bại, thành công.
3 Bạn có xem rằng hệ thống quản trị chiến lược gắn với chi phí và lợi nhuận? Nơi nào chi phí tăng vọt

 Kiểm toán quá trình lập kế hoạch:

1 Phạm vi nào gắn chiến lược đã đề ra
2 Phạm vi nào hội nhập mục tiêu đả đề ra

IV. So sánh thành tích với tiêu chuẩn

V. Tìm kiếm những nguyên nhân sai lệch·       

        Phù hợp với mục tiêu, chiến lược đề ra?·       

        Mục tiêu, tiêu chuẩn có phù hợp với hiện tại không?·       

        Chiến lược có phù hợp với hiện tại không?·       

        Cơ cấu tổ chức, hệ thống và sự hỗ trợ tài nguyên có đủ thực hiện thành công chiến lược và hoàn thành mục tiêu?·       

        Hoạt động có thích hợp để đạt tiêu chuẩn không?

VI. Tiến hành sữa chữa

1. Xét lại những tiêu chuẩn

2. Xét lại những chiến lược

3. Xét lại cấu trúc hệ thốùng sự trợ lực

4. Xét lại những hoạt động

5. Sự tương quan

6. Kiểm soát tiến trình thiết kế chiến lược

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: