Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Posted by nqcentre on December 22, 2007

1.      HÌNH THÀNH DỰ ÁN (Project Formulation) 

Một dự án được hình thành qua các giai đoạn sau:

         Khái niệm, ý tưởng và định nghĩa dự án  (Conception, Idea and Defintion of Project) à Ra quyết định 

         Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Study) à Ra quyết định 

         Nghiên cứu khả thi (Feasibility Study) à Ra quyết định 

         Thiết kế chi tiết (Detail Design) à Ra quyết định 

         Thực hiện dự án (Project Implementation)  Vấn đề: Tại sao dự án phải trải qua nhiều giai đoạn? 

1.1   Khái niệm và định nghĩa dự án

Trong giai đoạn này cần trả lời các câu hỏi chủ yếu sau: 

           Dự án đáp ứng nhu cầu gì? 

           Dự án này có phù hợp với chuyên môn và chiến lược của Công ty hay không? Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn nghiên cứu cơ hội đầu tư. Nếu việc trả lời các câu hỏi này gặp khó khăn thì việc hình thành dự án sẽ có thể không khả thi.  

1.2   Nghiên cứu tiền khả thi          Mục tiêu là nghiên cứu triển vọng chung của dự án

         Duy trì chất lượng thông tin chung cho mọi biến số

         Sử dụng thông tin thứ cấp

         Thông tin thiên lệch (giá trị max, min) thì tốt hơn giá trị trung bình   Trong bước này trả lời các câu hỏi:

         Dự án có khả thi về mặt tài chính, kinh tế, xã hội không?

         Các biến hay chỉ tiêu chủ yếu là gì?

         Nguồn rủi roTrong bước này cần tiến hành các phân tích sau:

       Phân tích thị trường

       Phân tích kỹ thuật

       Phân tích nguồn lực

       Phân tích tài chánh

       Phân tích kinh tế

       Phân tích xã hội

       Phân tích nhu cầu cơ bản 

1.3   Nghiên cứu khả thi 

         Trọng tâm: cải thiện độ chính xác của các biến số chủ yếu

         Các biện pháp hạn chế rủi ro phải được nghiên cứu chi tiết hơn Trong bước này trả lời các câu hỏi:

         Có khả thi về mặt tài chính, kinh tế, xã hội không?         Mức độ không tin cậy của các biến số chủ yếu?

         Ra quyết định thiết kế chi tiết hay không?

Advertisements

One Response to “HÌNH THÀNH DỰ ÁN”

  1. […] 3.  Hình thành dự án […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: