Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Nghệ thuật lãnh đạo

Posted by nqcentre on December 9, 2007

1. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO: Quản lý thời gian

2. NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO: Kiểm tra động cơ làm việc

3. Phương thức và động cơ hoạt động của một tập thể

4. Bảng câu hỏi về chức năng quản lý.

5. Nghệ thuật ủy quyền

6.  Động viên nhân viên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: