Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Kỹ năng đàm phán thương lượng

Posted by nqcentre on December 7, 2007

Kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh bao gồm các phần như sau:

1. Mở đầu đàm phán – tạo sự hiểu biết

2. Chuẩn bị đàm phán

3. Mở đầu đàm phán – tạo sự hiểu biết

4. Thương lượng kết thúc đàm phán

Xem thêm các tài liệu về các kỹ năng khác: Kỹ năng quản lý

Advertisements

5 Responses to “Kỹ năng đàm phán thương lượng”

  1. […] Xem các bài khác về: Kỹ năng đàm phán thương lượng […]

  2. […] Xem các bài khác về: Kỹ năng đàm phán thương lượng […]

  3. […] Chuẩn bị đàm phán Kỹ năng đàm phán thương lượng […]

  4. […] Xem các bài khác về: Kỹ năng đàm phán thương lượng […]

  5. […] Kỹ năng đàm phán thương lượng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: