Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Các bước triển khai TQM

Posted by nqcentre on December 6, 2007

 Các bước triển khai TQM1.     Khảo sát công ty

2.     Lãnh đạo cam kết

3.     Thành lập Ban chỉ đạo TQM

4.     Đào tạo nhận thức về chất lượng

5.     Đào tạo các công cụ kỹ thuật thống kê

6.     Đào tạo 5S

7.     Thành lập các nhóm chất lượng QCC

8.     Xây dựng các chỉ tiêu cải tiến cho nhóm QCC

9.     Thực hành 5S,kỹ thuật thống kê,QCC

10. Ghi nhận và chuẩn hoá các kết quả thành các qui trình, hướng dẫn công việc

11. Thường xuyên duy trì các hoạt động cải tiến 

Các đối tượng của TQM

§         Cán bộ lãnh đạo

§         Cán bộ quản lý

§         Nhân viên

§         Quản lý chính sách

§         Tiêu chuẩn hoá

§         Nhà thầu phụ – mua hàng

§         Nhóm chất lượng

§         Kiểm soát sản xuất

 §         Kiểm soát quá trình

§         Giải quyết vấn đề

§         Kiểm soát đo lường

§         Quản lý phương tiện và thiết bị

§         Giáo dục và đào tạo

§         Vệ sinh môi trường

§         Quản lý hàng ngày

§         Phương pháp thống kê

§         Kiểm soát an toàn

§         Quản lý 5S

§         Quản lý sức khoẻ

§         Huy động nguồn nhân lực

 

Bí quyết thành công trong việc áp dụng TQM

§         TQM phải bắt đầu từ lãnh đạo

§         Phải có lòng kiên trì

§         Mạnh dạn thay đổi tổ chức ngay sau khi cam kết với TQM để cho mọi người thấy rằng TQM đã bắt đầu có tác dụng

§         Biết trao thực quyền cho người lao động

§         Có một hệ thống thông tin nội bộ hiệu quả §         Có chiến lược đào tạo cụ thể

§         Có sự tham gia của tất cả mọi người  

Advertisements

One Response to “Các bước triển khai TQM”

  1. […] bằng các công cụ thống kê 5. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP 6. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM 7.  Hệ thống quản lý chất lượng Q-BASE 8.  Hệ thống quản lý […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: