Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

62. Tài liệu tham khảo quản trị chiến lược

Posted by daviadmin on December 6, 2007

Bạn click vào các phần sau đây để xem nội dung chi tiết. Enjoy.

1. Khái niệm quản trị chiến lược

2. Khái niệm – phần 2

3. Nghiên cứu môi trường

4. Phân tích môi trường bên ngoài

5. Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị (MIS)

6. Viễn cảnh và sứ mệnh

7. Xác định sứ mạng và mục tiêu

8. Các nhóm chiến lược

9. Xây dựng chiến lược để lựa chọn

10.Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp

11. Chiến lược ở đơn vị kinh doanh và bộ phận chức năng

12.Thực hiện chiến lược

13. Kiểm tra đánh giá chiến lược

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: