Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

56. Quản lý cửa hàng

Posted by daviadmin on November 26, 2007

I/ Danh mục tài liệu:

1. Quy trình, hướng dẫn của cửa hàng

1.1 Quy trình bán hàng tại cửa hàng, 7 trang

1.2 Quy trình xuất nhập hàng hoá cửa hàng, 4 trang

1.3 Quy định vệ sinh cửa hàng, 4 trang

1.4 Quy định quản lý tài sản cửa hàng, 4 trang

1.5 Nội quy cửa hàng, 5 trang

1.6 Quy định trưng bày sản phẩm, 5 trang

1.7 Quy định quản lý thông tin khách hàng, 4 trang

2. Biểu mẫu của cửa hàng (1-2 trang)

2.1 Phiếu bán lẻ

2.2 Bảng kê bán lẻ trong ngày

2.3 Bảng kê nộp tiền

2.4 Báo cáo bán hàng trong ngày

2.5 Báo cáo tuần của quản lý cửa hàng

2.6 Giấy đề nghị đặt hàng

2.7 Bảng kê xuất nhập tồn hàng ngày

2.8 Phiếu yêu cầu xuất hoá đơn

2.9 Sổ giao hoá đơn

2.10 Biên bản bàn giao ca

2.11 Bảng theo dõi hành vi mua hàng

2.12 Biên bản mất hàng

2.13 Danh mục tài sản cửa hàng

2.14 Bảng chấm công cửa hàng

3. Bảng mô tả công việc cửa hàng

3.1 Mô tả công việc Trưởng kênh bán lẻ, 2 trang

3.2 Mô tả công việc quản lý cửa hàng, 2 trang

3.3 Mô tả công việc nhân viên bán hàng, 2 trang

3.4 Mô tả công việc lể tân cửa hàng, 2 trang

3.5 Mô tả công việc nhân viên bảo vệ, 2 trang

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 250.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Quy trình bán hàng tại cửa hàng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: