Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị ẩm thực / quản lý ẩm thực

Posted by nqcentre on November 21, 2007

Trường hợp bạn quan tâm đến phần này, bạn có thể:

1. Xem trong phần ẩm thực thuộc tài liệu quản trị nhà hàng

2. Xem trong phần ẩm thực thuộc tài liệu quản trị khách sạn

rgs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: